Varhurskauttaminen

Kysymys: Room. 3: 30 ”…koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.” Mitä tämä raamatunkohta tarkoittaa?

Vastaus

Paavalin keskeinen teema Roomalaiskirjeessä on vanhurskauttaminen. Siten tämä kohta on liitoksissa kaikkeen muuhunkin mitä hän tässä kirjeessä vanhurskauttamisesta kirjoittaa. Paavali aloittaa kuvaamalla Roomalaiskirjeen ensimmäisessä ja toisen luvun alkupuolella pakanoita eli ympärileikkaamattomia. Paavalin mukaan hekin ovat Jumalan tuomion alaisia, vaikka eivät Jumalan lakia tunnekaan. He eivät voi puolustella pahoja tekojaan.

Toisen luvun loppuosan ja kolmannen luvun alun puolestaan Paavali käsittelee juutalaisia ja toteaa, että he eivät ole vielä vanhurskaita sen perusteella, että heidät on ympärileikattu tai että he noudattavat ulkonaisesti Mooseksen lain säädöksiä. Paavali päättää tämän ympärileikkaamattomien ja ympärileikattujen tilanteen käsittelyn yhteenvetoon Room. 3:9-20, jossa hän toteaa, että ei siis ole yhtäkään vanhurskasta ja koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Molemmat ihmisryhmät sekä ympärileikatut että ympärileikkaamattomat ovat samassa tilanteessa eli luonnostaan vailla vanhurskautta.

Tämän jälkeen Roomalaiskirjeen luvun kolme loppuosan, johon kysymyksen jae liittyy, Paavali vaihtaa sävyä. Hän alkaa ylistää Jumalan vanhurskautta jonka Jumala on laista riippumatta tuonut ilmi Kristuksessa. Kristuksessa kaikki saavat osakseen uskon kautta vanhurskauden. Vanhan liiton aikaisella tilanteella, jossa ympärileikatut eli juutalaiset olivat jossakin määrin enemmän Jumalan omia kuin ympärileikkaamattomat eli pakanat, ei enää ole.

Usko on siis sekä juutalaisille että pakanoille ainoa tapa ottaa Jumalan vanhurskaus vastaan. Ei ole mitään muuta tietä Jumalan yhteyteen kuin usko Kristukseen ja kaikki ihmiset ovat tässä suhteessa samalla viivalla. Tätä jae tähdentää. Oikeastaan siinä sanotaan siis sama asia kuin Room. 3:28: ”Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.”

Kirjoittaja