Onko Hesekielin profetian temppeli sama kuin Uudessa Jerusalemissa sijaitseva temppeli?

Kysymys: Hetkisen raamatunlukuohjelma on edennyt Hesekielin kirjan viimeisiin lukuihin ja toivoisin saavani varmistuksen (mikäli olen oikein ymmärtänyt) sille, että profetian temppeli, joka profeetalle näytetään, on Uudessa Jerusalemissa sijaitseva temppeli. Lisäksi kysyisin, kuinka tämä suhteutuu siihen, että kuulemani mukaan Israelissa kootaan kiviä uutta temppeliä varten.

Jos Hesekiel profetoi tässä kohden muusta kuin mitä olen ymmärtänyt, niin olen kiitollinen oikaisuista.

Vastaus

En osaa sanoa mitään siitä, kootaanko Israelissa kiviä uutta temppeliä varten, mutta sen tiedän, että osa juutalaisista odottaa, että temppeli vielä pystytetään.

Hesekielin lukujen 40–48 tulkinnasta on monia mielipiteitä. Osa raamatuntutkijoista ajattelee, että kyseessä on vertauskuva Kristuksen seurakunnasta. Uudessa testamentissa seurakuntaa kutsutaan Jumalan temppeliksi (1. Kor. 3:16, 2. Kor. 6:16, Ef. 2:20–22). Ajatusta, että kyseessä on ”lain kielellä” kirjoitetusta pelastuksen ajan kuvauksesta, voisi tukea Ilmestyskirjan kohta, jossa kuvataan Karitsan vaimoa, taivaallista Jerusalemia (Ilm. 21:9–10, 22:2). Siinä kuvataan esimerkiksi kaupungin portteja ja virtaa osittain Hesekieliltä lainatuilla kuvilla (Hes. 47:12, 48:30–31; Ilm. 22:1–2, 21: 12–13).

Hesekielin kuvauksen yksityiskohtaisuus antaa vaikutelman, että kyseessä on konkreettinen rakennus. Lisäksi kuvaukset sijoittuvat Israelin maahan, joka on jopa jaettu Israelin heimojen kesken (47:13–48:29). Hesekielin kuvaamaa temppeliä ei kuitenkaan ole tähän mennessä rakennettu.

Minä oletan, että teksti kuvaa temppeliä, joka rakennetaan joko ennen Jeesuksen paluuta tai Jeesuksen paluun jälkeen. Tätä tukee käsittääkseni se, että kuvaus uudesta temppelistä on Hesekielin kirjassa heti sen jälkeen, kun on kuvattu juutalaisten paluuta maahansa ja lopunaikojen kansainvälistä sotaa Israelin vuorilla (luvut 36–39). Hesekielin mukaan Jerusalemin nimi on tästä lähtien oleva ”Herra on täällä” (Hes. 48:35).

Kun Vanhassa testamentissa puhutaan tulevasta Messiaan rauhan ajasta, siellä sanotaan, että kansat menevät Jumalan pyhäkköön (esim. Miika 4:2, Jes. 2:1–4). Tämäkin viittaa siihen, että temppeli on tuolloin olemassa.

Ilmestyskirjan luvussa 20 kuvataan aikaa, jolloin Saatana on sidottu ja ensimmäisessä ylösnousemuksessa (1. Tess. 4:13, 1. Kor. 15:23) nousseet hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Vasta sen jälkeen tulee viimeinen tuomio. Luvussa 21 kerrotaan, miten Jumala luo tuomion jälkeen uudet taivaat ja uuden maan.

Hesekiel kuvaa myös temppelipalvelusta ja uhreja. Kaikissa Vanhan testamentin ajan temppelirakennuksessa ja uhreissa oli esikuvaa Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta (Hepr. 8:5, 9:7–12, 24; 10:1). Olisiko niin, että temppelin ja sen uhrien avulla kansoille opetetaan, miten Vanhan testamentin jumalanpalveluksen eri yksityiskohdat kuvaavat Jeesuksen valmistamaa pelastusta eli temppelin välitykselläkin julistetaan evankeliumia? Tuosta ajasta sanotaan, että jäljellä olevat kansat tulevat vuosittain Jerusalemiin kumartamaan ja rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia (Sak. 14:16, Jes. 11:10). Jumalan omaisuuskansa, juutalaiset, julistavat silloin Jumalan pelastustekoja (Jes. 12).

Kirjoittaja