Mitä tarkoittaa ”alati rukoileminen”?

Kysymys: Mikä on tämän jakeen alkutekstin merkitys sanalle "alati"? Apostolien teot 10:2: ”Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.”

Vastaus

Kyseinen kreikankielinen ilmaisu on δια παντος (dia pantos), jota käytetään koine-kreikassa eli se oli yleiskielinen ilmaisu Uuden testamentin aikaisessa kreikan kielessä. Sen merkitys on yksiselitteisesti ”aina, koko ajan”.

Mitä tämä ilmaisu sitten Corneliuksen kohdalla tarkoittaa? Eihän ihminen voi koko ajan rukoilla, sillä hänen pitää myös tehdä työtä, syödä ja nukkua! Corneliuksesta kerrotaan, että hän oli pakana, siis ei-juutalainen, mutta ns. Jumalaa pelkääväinen. Hän siis oli sydämessään kääntynyt juutalaisten Jumalan puoleen, mikä näkyi myös hänen teoissaan (mm. siinä, että hän antoi almuja ja rukoili koko ajan Jumalaa).

Voimme ajatella, että Cornelius eli lähellä Jumalaa, niin että hän kaikessa olemisessa ja tekemisessään ”huokaili” Jumalan puoleen. Hän oli tietoinen, että Jumala on totta ja että hänen kanssaan voi olla yhteydessä rukouksen kautta. Me tarvitsemme selkeitä pysähtymisen hetkiä, jolloin tietoisesti rukouksessa tuomme asiamme Jumalan tietoon. Mutta yhtä lailla rukousta on sekin, että oman arkemme ja omien puuhiemme keskellä ”huokailemme” Jumalan puoleen. Aina ei löydä selkeitä sanoja, millä muotoilla rukouksensa. Joskus on niin kiire, ettei ehdi kuin lähettää nopean avunpyynnön. Paavali kirjoittaa Room. 8:26-27 siitä, että Pyhä Henki auttaa meitä rukoilemaan ja tulkitsee jopa huokauksiammekin.

Jotkut meistä kokevat mielekkääksi ja myös kutsumuksekseen käyttää paljon aikaa rukoukseen. Joku voi joskus kokea, että on aika käydä ns. rukoustaistelua, eli jatkuvasti kääntyä tietyssä asiassa Jumalan puoleen ja pyytää häneltä apua. Toiset meistä kokevat itsensä kömpelöiksi rukoilijoiksi, tai ettei heillä ole kiireisen arjen keskellä mahdollisuutta tai voimia ottaa erikseen aikaa rukoukseen. Silloin on hyvä muistaa, että voimme ”alati rukoilla Jumalaa” myös niin, että kaiken keskellä muistamme, että Jeesus on Pyhän Hengen kautta juuri tässä hetkessä minun kanssani, vain rukoushuokauksen päässä. Sellainen rukous on mahdollista jokaiselle.

Kirjoittaja