Seurakunnan palvelija (1. Tim. 3:12)

Kysymys: Paavali antaa (1. Tim. 3) ohjeita seurakunnan johtajan ja palvelijan ominaisuuksista. Keitä seurakunnan palvelijalla tarkoitetaan? 1. Tim. 3:12.

Vastaus

Uuden testamentin alkukielessä eli kreikassa käytetään seurakunnan palvelijasta
nimitystä diakonos. Siitä tulee useimmissa kirkkokunnissa käytössä oleva virkanimi diakoni tai diakonissa. Tehtävän hoitajina oli miehiä ja naisia.

Ensimmäistä kertaa UT:ssa diakonos tulee vastaan Apostolien teoissa, jossa sananpalveluun keskittymään haluavat apostolit tarvitsivat käytännön tehtäviä hoitamaan avustavia työntekijöitä, Apt. 6:1-7. Käytännöllisyydessäänkin diakonin virka oli hengellinen tehtävä; diakonit Stefanos ja Filippos olivat myös väkeviä julistajia.

Seurakunnan johtajasta Paavali käyttää nimitystä episkopos, josta juontuu piispan virka. Muita varhaiskirkon aikaisia tehtäviä hoitivat apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat, paimenet, vanhimmat ja lähetystyöhön kätten päälle panemisella erotetut. Eri kirkoissa on käytössä näistä idullaan olevista viroista johdettuja päätoimisia tai vapaaehtoisesti hoidettuja tehtäviä.

Kuten Paavalin ohjeista Timoteukselle ilmenee, varsin korkealle asettuu seurakunnan palvelijan edellytysten rima. Omassa varassaan ei varmaan kukaan täytä kaikkia ehtoja eli tarvitaan tehtävän antajan varustusta ja hoitoa.

Kirjoittaja