Vierailiko Jeesus Damaskoksessa (Mark. 7:31)?

Kysymys: Foinikian jälkeen Jeesus lähti Syyriasta ja tuli Dekapolikseen, sanoo Markus. Mitä tämä tarkoittaa? Vierailiko Jeesus mahdollisesti vielä Damaskoksessa, ennen kuin palasi Galileaan?

Vastaus

Evankeliumit kertovat Jeesuksen matkoista sillä tavoin katkelmallisesti, ettei kovin tarkkaa karttaa hänen kolmen vuoden julkisen toiminnan ajastaan voida piirtää. Paikkakuntia mainitaan silloin, kun niissä tapahtui jotakin erityistä. Jeesus vieraili aika harvoin juutalaisten varsinaisten asuma-alueiden ulkopuolella; puheena olevassa Markuksen seitsemännessä luvussa hän kuitenkin käy Tyyron ja Sidonin alueella eli Välimeren rantamilla. Sen jälkeen on vuorossa mainittu Dekapolis eli sananmukaisesti kymmenen kaupungin alue Genetsaret-järven itäpuolella.

Damaskos oli merkittävin Dekapoliin alueen kaupungeista, mutta kukaan evankeliumikirjoittajista ei mainitse sitä Jeesuksen vierailun kohteena. Todennäköisesti hän ei siellä käynyt, vaikka hän Markuksen mukaan kulki Dekapoliin alueen kautta/keskitse. Muita kymmenen kaupungin liiton osapuolia olivat Hippos, Pella, Gadara, Filadelfia eli Rabbat-Ammon, Rafana, Dion ja Skytopolis. Viime mainittu sijaitsi ainoana Jordanin länsipuolella.

Damaskos tulee vastaamme tunnetusti Apostolien teoissa, jonka luvussa yhdeksän kerrotaan Sauluksen kohtaamisesta Jeesuksen kanssa matkalla Damaskokseen. Siellä oli juutalaisia synagogia ja kaikesta päätellen myös kristittyjä. Heitä Saulus oli menossa vangitsemaan, mutta Jeesus käänsi hänen elämänsuuntansa täysin. Voi sanoa, että Damaskos kuten kaikki muut ”pakanoiden alueet” olivat ja ovat Jeesukselle rakkaita.

Kirjoittaja