Ihmisen Poika sapatin herrana?

Kysymys: "Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra" (Mark 2:28 tai vastaava Luukkaan evankeliumista). Mitä Jeesus tällä lauseella tarkoittaa?
Jakeen edellä Jeesus on todennut jo, että sapatti on tarkoitettu ihmisen avuksi ja levoksi eikä taakaksi, jos oikein ymmärsin. Haluaako Jeesus tällä ilmaista fariseuksille, että hän (Jeesus eli Ihmisen Poika) on sama kuin Vanhassa testamentissa ilmoitettu Herra? Kuitenkin jakeessa Mark. 2:28, ainakin vuoden 1992 käännöksen mukaan, sana "herra" on kirjoitettu pienellä, mikä viittaisi siihen, että tästä asiasta ei olisi kysymys?

Vastaus

Koko asiayhteys on Mark.2:23–28: ”Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle: ´Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?´ Mutta Jeesus vastasi heille: ´Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.´ Ja Jeesus sanoi heille: ´Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra.´”

Jeesus käytti itsestään useimmiten nimitystä Ihmisen Poika. Nimi esiintyy yli 80 kertaa evankeliumeissa ja vain kerran muiden käyttämänä (Joh.12:34). Jeesus käytti sanontaa aina kolmannessa persoonassa (esim. Ihmisen Poika on sapatinkin herra, kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan). Jeesus ei sanonut kertaakaan ”minä olen Ihmisen Poika”, vaikka hän selvästi viittasi tällä nimityksellä itseensä. Käsite on peräisin Danielin kirjasta (Dan.7:13–14). Danielin teksti kuvaa Jeesuksen taivaaseen astumista, paluuta Isän luo. Ihmisenä eli ihmisen poikana Jeesus sai tuolloin kaiken vallan. Jumalana Jeesuksella oli kaikki valta ja kirkkaus ikuisesti. Mutta nyt Jeesus sai tuon kirkkauden ja vallan myös ihmisenä (Joh. 17:5).

Tuona Ihmisen Poikana Jeesus on myös sapatin herra. En tiedä, viittasiko Jeesus herra(kyrios)-sanalla Vanhan testamentin Jumalan nimeen JHVH (Jahve), joka suomenkielisessä Vanhassa testamentissa käännetään sanalla Herra. Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä (n. 200 eKr.), sanaa kyrios (herra) käytetään muun muassa JHVH (Jahve) -sanan kohdalla, mutta sitä käytetään myös muista herroista ja isännistä. Matteuksen vastaavassa kohdassa (Matt.12:1–8), kun Jeesus on viitannut Daavidin toimintaan pyhäkössä, hän sanoo: ”tässä teillä on enemmän kuin temppeli” tai kuten KR38 käänsi ”pyhäkköä suurempi” (Matt. 12:6).

Riippumatta siitä, mitä herra-sanaa Jeesus käytti, kun hän sanoi, että Ihmisen Poika on myös sapatin herra, Jeesus sanoi selkeästi, että hänelle kuuluu valta myös sapattiin nähden. Jumalana Jeesus on hän, joka antoi sapattikäskyn. Siksi hän myös tiesi, kuinka käskyä noudatettiin oikein/Jumalan tahdon mukaisesti. Konflikti Jeesuksen ja kirjanoppineiden välillä syntyi siitä, että Jeesus ei noudattanut kirjanoppineiden laatimia perinnäissääntöjä, joissa he määrittivät, mitä sapattina ei saa tehdä.

Kirjoittaja