Kauneusleikkaukset

Kysymys: Ovatko kauneusleikkaukset Raamatun vastaisia? Loukkaavatko ne Jumalan luomistyötä tai ovatko ne väärin pinnallisuutensa vuoksi?

Vastaus

Kauneusleikkausta puntaroitaessa kannattaa kysyä itseltään: Mitä tai ketä varten siihen lähtisin ja mitä sillä tavoittelisin? Raamatusta ei löydy suoraa vastausta puolesta eikä vastaan.

Eräs sovellettava kohta voisi olla 1. Piet. 3:1-6, missä apostoli neuvoo aviovaimoja: ”Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista.” (jakeet 3-4)

Suosittelen pohtimaan asiaa myös Room. 14. luvun valossa. Siinä ei tosin puhuta kauneusleikkauksista, vaan kristityn vapaudesta tietyissä käytännön elämää koskevissa kysymyksissä. ”Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten.” (jakeet 5-7)

Paavali muistuttaa myös siitä, ettei kenelläkään ole oikeutta tuomita toista hänen ratkaisuistaan.

Kristityn elämässä keskeisintä ei ole se, mitä saamme tai emme saa tehdä. Tärkeintä on, että omatuntomme on pesty Jeesuksen sovintoverellä ja meillä on Pyhän Hengen kautta elävä yhteys häneen ja halu elää hänen kunniakseen.

Kirjoittaja