Kävelikö Jeesus todellakin veden päällä?

Kysymys: Kävelikö Jeesus todella veden päällä vai rannalla/rantavedessä? Markuksen mukaan (6:46) Jeesus oli vuoren rinteellä rukoilemassa, kun hän näki, että opetuslapsilla oli vaikeus soutaa vastatuuleen tuulisessa myräkässä. Matteus 14:24 kertoo kuitenkin, että välillä oli usea stadionin mitta, ja kuinka Pietari putoaa veteen. Johannes 6:19 täsmentää, että matkaa oli kuljettu 25–30 stadionia, ja kun Jeesus nousi veneen kyytiin, opetuslapset huomasivat olevansa jo rannassa. Tekeekö vilkas mielikuvitus meille tepposet ja panee Jeesuksen hyppimään järven pintaa pitkin jalkojaan kastelematta? Ja jos Pietari, Andreas, Johannes ja Jaakob olivat kerran kokeneita kalastajia, niin miksi he olisivat suunnanneet kovassa aallokossa keskelle järveä eivätkä soutaneet rannansuuntaisesti, jolloin rantaan olisi lyhyempi matka, jos vene sattuisi kaatumaan?

Vastaus

Monille Jeesuksen ihmeille on pyritty löytämään luonnollinen selitys, ja ihmekertomusten on ajateltu perustuvan joko väärinymmärrykseen tai antiikkiseen maailmankuvaan. Näin tulkittuina nämä kertomukset kuitenkin menettävät kokonaan mielekkyytensä ja merkityksensä. Kun evankelistat ovat kirjoittaneet kertomukset jälkipolvien luettavaksi, he ovat ymmärtäneet ne kristologisesti. Myös kertomus siitä, miten Jeesus kävelee veden päällä, on nimenomaan kertomus siitä, kuka Jeesus on: hän on ihmiseksi tullut Jumala. Kertomuksen kristologinen merkitys kirkastuu, kun sitä lukee esim. Job 9:8:n taustaa vasten.

Kertomuksen yksityiskohtiakin on hyvä kommentoida. Syy siihen, miksi opetuslapset olivat lähteneet veneellään kauas rannasta, lienee se, että heidän lähtiessään ei vielä ollut myrsky. Galilean järvellä, johtuen alueen geologisesta muodostuksesta, myrsky voi nousta äkisti ja yllättää kokeneet kalastajatkin (vrt. Mark. 4:37). Itse kertomus on alun perin opetuslasten itsensä kertoma. Galilean järvellä ikänsä kalastaneina he varmasti tunsivat matalikot ja rannan kivet niin, että eivät olisi erehtyneet luulemaan matalassa vedessä olleen Jeesuksen kävelevän veden päällä. Heidän mielessään tapahtunut oli siis ilmeinen ihme, jonka tähden he olivat ”hämmästyksestä suunniltaan”. Sellaisena he sitä kertoivat eteenpäin, ja lopulta kertomus päätyi evankeliumeihin kertomaan lukijoille, kuka Jeesus on.

Kirjoittaja