Mitä pitää ajatella naisen asemasta seurakunnassa UT:n perusteella?

Kysymys: 1. Tim. 2:11—12:ssa kielletään naista opettamasta seurakunnassa. 1. Kor. 14:34—35 voidaan kuulemma kiastisen rakenteen perusteella tulkita naisen opetuskielloksi. Kuitenkin on naispuolisia julistajia/opettajia, jotka rakentavat seurakuntaa. Mitä tästä pitäisi ajatella?

Vastaus

Raamattua lukiessa on olennaista huomioida asiayhteydet ja kirjoittamishetkien tilanteet. Samoin on hyvä tutkia, mitä asiasta on sanottu muualla Raamatussa.

Mainituissa kohdissa Paavali sanoo sen, mitä niistä on luettavissa. Toisaalla Paavalin kirjeissä ja Apostolien teoissa on lukuisia arvostavia viittauksia naisiin, jotka toimivat seurakunnassa ja joiden tehtäviin on mitä ilmeisimmin liittynyt opettamista ja evankeliumin julistamista. Esimerkkeinä voi mainita Priscillan (Ap. t. 18:2,8,26) sekä Foiben (Room. 16:1—2). Myös on hyvä huomioida maininta Euoidasta ja Syntykesta (Fil. 4:2—3), joiden Paavali kertoo taistelleen evankeliumin puolesta.

Kokonaisuutena esillä on tilanne, jossa kristillinen seurakunta on elänyt alkuvaihettaan ja puntaroinut monin tavoin suhdettaan juutalaisuuteen. Juutalaisuudessa uskonnollisessa elämässä miesten asema ja rooli oli korostunut. Jeesuksen opetuksissa tuli vahvasti esiin uutta näkökulmaa suhteessa lasten ja naisten asemaan ja rooliin. Jeesuksen opetuslasten joukossa oli paljon naisia, ja alkuseurakunnassa heillä oli alusta alkaen vahvistuva asema. Nimeltä mainiten Priscilla ja Foibe olivat naisia, jotka evankeliumia julistaen ja opettaen rakensivat seurakuntaa. Niinpä on täysin kristillisen uskomme mukaista se, että heillä on seuraajansa meidän aikanamme.

P.S. Vastauksellani en ota kantaa eri kristillisten kirkkokuntien virkakäsityksiin, se on oma kysymyksensä. Vastaukseni ydin on evankeliumin julistamisen ja opettamisen ruohonjuuritason työssä, jota kristillisen seurakunnan tulisi tehdä kaikin voimin.

Kirjoittaja