Voiko kuoleman jälkeen pelastua?

Kysymys: Onko päätös Jumalalle kuulumisesta tehtävä, kun olen vielä elossa?

Vastaus

Jumala on luonut ihmisen ja antanut hänelle elämän, että hän eläisi Jumalalle, siis kuuluisi hänelle. Jos ihminen ei kuulu Jumalalle, hän kuuluu kuolemalle ja Jumalan vastustajalle. Sellaista tilaa, jossa ihminen ei kuulu Jumalalle eikä Saatanalle, ei ole olemassa. Ei ole ihmisen itsensä omistamaa elämää. Eihän ihminen voi muuttaa mitään menneisyydestään eikä päättää mitään varmaa tulevaisuudestaan. Ihmisellä on vain tämä hetki.

Tätä aikaa, jota nyt elämme, sanotaan armon ajaksi, koska Jumala on Jeesuksessa pelastanut meidät kaikki. Jeesuksen sovituskuoleman tähden sinä voit nyt, kun vielä on armon aikaa, päättää kuulua Jumalalle. Silloin Jumala siirtää sinut kuolemasta elämään. Se merkitsee sitä, että Jumala hyväksyy sinut lapsekseen ja iankaikkisen valtakuntansa kansalaiseksi.

Ihmisen kuollessa hänen kohdallaan armon aika päättyy. Kuoleman jälkeen ei voi enää valita puoltaan. Edessä ovat vain joko Jumalalle tai Saatanalle kuulumisen seuraukset. Mutta nyt vielä voit päättää kuulua Jumalalle.

Kirjoittaja