Mitä mieltä Raamattu on astrologiasta?

Kysymys: Mitä mieltä Raamattu on astrologiasta? Miten kristityn pitäisi suhtautua siihen?

Vastaus

Raamatussa kerrotaan Jumalan luoneen koko universumin kaikkine tähtineen: ”Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä.” (1. Moos. 1:16–18). Ne ovat osa luotua maailmaa.

Astrologiassa eli tähdistä ennustamisessa uskotaan, että taivaankappaleiden suhteellisista asemista ja välisistä kulmista voidaan päätellä Maan tapahtumien yksityiskohtia kuten ihmissuhteita ja ihmisten kohtaloita sekä tulkita luonteita (määritelmän lähde: Wikipedia). Astrologian tausta on mm. sumerilaisessa tähtien palvonnassa. Siten se on taikauskoa ja osa animismia, jossa luontoa palvotaan jumalana.

Raamatussa kerrotaan, kuinka niin kivet kuin puupölkyt ovat elottomia kappaleita, joiden palvomisesta ei ihmiselle ole mitään apua (Jes. 44:9–20). Taivaankappaleiden keskinäisiin suhteisiin ei myöskään liity mitään henkisiä voimia eikä salattua viisautta. Fyysisiä vaikutuksia niillä voi toki olla, onhan maan päällä nähtävissä mm. vuorovesi-ilmiö. Profeetta Jesaja sanookin osuvasti: ”Olethan uuvuksiin asti harjoittanut taikojasi. Astukoot siis esiin sinua puolustamaan nuo taivaan jaottelijat ja tähtien tähyäjät, jotka aina uuden kuun tullen ilmoittavat, mikä sinua odottaa!” (Jes. 47:13).

Astrologia on näennäistiede, jonka harjoittamisesta ei ole ihmiselle mitään hyötyä. HUOM! Ei pidä sekoittaa keskenään astrologiaa ja astronomiaa eli tähtitiedettä. Astronomia on todellinen tieteenala, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kehitystä. Astronomian ja Raamatun suhteesta voin suositella Risto Heikkilän erinomaista kirjaa ”Tähtitaivaan merkityksiä”.

Astrologialla on erilaisia kaupallisia sovelluksia kuten horoskoopit. Ne saattavat olla laatijoilleen tuottoisaa liiketoimintaa, mutta niiden kautta johdetaan harhaan monia ihmisiä. Horoskooppien sijaan meidän tulisi tutustua elävän Jumalan ilmoitukseen eli Raamattuun. Sen kautta ihminen löytää elämälleen varman ja todellisen pohjan. Raamatusta löydämme myös kaiken sen tarpeellisen tiedon, mitä tarvitsemme tulevaisuuttamme varten. Olennaisinta on löytää elämäänsä se rauha, joka tulee syntien anteeksi saamisen kautta. Elämä Jeesuksen yhteydessä vapauttaa ihmisen epäjumalien orjuuttavista voimista kuten taikauskosta.

Kirjoittaja