Mistä tunnistaa aidon kielillä puhumisen?

Kysymys: Onko kielillä puhuminen Jumalasta vai paholaisesta? Mistä sen tietää?

Vastaus

Kielilläpuhuminen on Raamatun mukaan epäilyksettä yksi kolmiyhteisen Jumalan vaikuttamista armolahjoista. Kysyjä tarkoittanee kuitenkin sitä, voiko tietyssä tilanteessa, jossa joku seurakunnan keskellä puhuu kielillä, sanoa, onko kysymys Jumalan Hengen vaikuttamasta kielillä puhumisesta vai vain ihmisen omilla sielullisilla voimilla aikaansaadusta ilmiöstä vai onko puheen taustalla kenties pahojen henkien vaikutus.

Yksittäisessä tilanteessa, jossa ei ole kielillä puhutun viestin selittäjää, onkin vaikea tietää, mistä lähteestä puhe kumpuaa. Siksi asiaa voi pyrkiä selvittämään esim. seuraavilla kysymyksillä. Missä tilanteessa kyseinen henkilö on kyseisen kyvyn tai lahjan saanut? Millainen on muuten hänen suhteensa Vapahtajaan, häneen sanaansa ja hänen käskyihinsä? Miten hän suhtautuu lähimmäisiinsä? Onko hänen opetuksensa pelastuksesta kirkasta?

Raamattu kehottaa ihmistä, jolla on kielillä puhumisen lahja, rukoilemaan myös selittämisen lahjaa, jotta toiset kristityt voisivat arvioida sanomaa Raamatun sanan pohjalta. Jos selitystä tai selittäjää ei kuitenkaan ole, on kielillä rukoiltava vain yksinäisyydessä, sillä Jumalan Hengenkin vaikuttama, mutta selittämätön puhe ei rakenna muita kuin puhujaa itseään. (Lue asiasta lisää 1. Kor. 14:1–25:stä!)

Kirjoittaja