Onko ihmisellä Raamatun mukaan vapaa tahto vai ei?

Kysymys: On hyvä tiedostaa, että tyydyttävän vastauksen antaminen tähän kysymykseen on lähes mahdotonta. Niin monia näköaloja Raamatusta ja kristillisen opin historiasta tulisi osata ottaa huomioon. Siksi yritän tuoda esille vain jotain linjauksia.

Vastaus

Raamatun luomiskertomuksessa Jumala antaa ihmiselle valtavan vapauden valita. Ainoastaan hyvän ja pahan tiedon puusta ihmisen ei tule syödä.  Luottamus ja kuuliaisuus Jumalaa kohtaan sai näin konkreettisen ilmentymän.  Voimme ajatella, että Jumala uskoi luomansa ihmisen hyvyyteen ja oikeisiin valintoihin.  Ihmisellä oli vapaus, mutta hän käytti tahtoaan väärään suuntaan ja lankesi syntiin.

Ihminen on lankeemuksen jälkeen perisynnin turmelema. Apostoli Paavali tuskailee roomalaiskirjeessä juuri tämän hyvän ja pahan tahtomisen välillä. Vaikka ihminen tietää, mikä on oikein, hän syntiinlankeemuksen lapsena toimii kuitenkin usein toisin kuin haluaa. Voimme siis Raamatun pohjalta selkeästi vastata, että ihmisen tahto ei ole vapaa syntiinlankeemuksen jälkeen vaan luontaisesti sidottu ”pahansuuntaisesti”.  Siitähän elämä tässä maailmassa paljolti todistaa.

Yhtä olennaista kuin syntiinlankeemus on tämän tahto-kysymyksen kannalta, on myös se, mitä tapahtui Golgatalla, kun Jeesus kuoli ihmiskunnan syntien tähden ja sovitti meidän syntimme. Läpi Uuden testamentin tulee esille tämä Jumalan rakkauden merkillinen valinta.  Ei erotella, vaan kaikki on valittu pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa.  Siksi on kristillinen kirkko täällä lankeemuksen maailmassa julistamassa evankeliumia, ilosanomaa Vapahtajasta, joka vapauttaa synnin, kuoleman ja pahan vallasta.

Jeesus on siis Vapahtaja, joka on voittanut sitovan Pahan vallan.  ”Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja…  Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, te olette todella vapaita.” (Joh. 8: 34, 36 (KR 39).)  Meille synnin sitomille ihmisille tarjotaan tätä suurta vapahdusta, josta käytämme nimitystä armo ja anteeksiantamus.  Ympäri maailmaa tätä sanomaa julistetaan.

Kysymyksemme vaikeus ja syvällisyys avautuu juuri tässä.  Jos meillä ihmisillä olisi luonnostaan vapaa tahto, kukapa ei haluaisi omistaa tätä armoa ja anteeksiantamusta. Mutta jokainen rehellinen ihminen tietää, kuinka vaikeaa ja vierasta on hyväksyä omalle kohdalle se, että tarvitsen Vapahtajaa. On suuri etuoikeus elää maassa, jossa vuosisatojen ajan on tätä evankeliumia julistettu. On mahdollisuus kuulla ja lukea. Silloin Jumalan Pyhä Henki saa mahdollisuuden käydä vaikuttamaan ihmisen tahtoon niin, että se taipuu Jumalan tahtoon.  ”Jumalan tahto on se, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntoon.”

Kun me ihmiset puhumme uskosta ja tahtomisesta, helposti unohdamme tämän tosiasian. Voimme tahtoa vain niin, että Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä tahtomisen ja sen mukaisen tekemisen. Pyhä Henki sitoutuu aina Jumalan Sanaan ja haluaa sen kautta kirkastaa meille Jeesusta.  Jumalan Pyhän Hengen tahtominen johtaa aina ihmisen vapauteen, jonka Jeesus on hankkinut ristillä. Kristityn tahto on vapaa silloin, kun hän elää uskossa Vapahtajaansa. Pyhän Hengen työ on armolahjojen ja Hengen hedelmien kautta vapautta, iloa ja rauhaa. Mutta samalla  olemme kristittyinä kuitenkin täällä maailmassa eläessämme synnin alaisia. Siksi läpi Paavalin kirjeiden kaikuu kristityille kehotus: ”Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on.”

Kirjoittaja