Keitä olivat VT:ssa mainitut Jumalan pojat?

Kysymys: Keitä mahtoivat olla Mooseksen kirjassa mainitut jumalien pojat, jotka huomasivat ihmisten tyttäret kauniiksi? Jobin kirjassa puhutaan Jumalan pojista, jotka yhdessä Saatanan kanssa kokoontuivat Jumalan luokse.

Vastaus

1. Moos. 6. luvun mainintoja Jumalan pojista ja ihmisten tyttäristä on vuosien saatossa selitetty pääasiassa kolmella tavalla:

Ensimmäisen tulkinnan mukaan Jumalan pojat tarkoittavat enkeleitä. Raamattu kutsuu usein enkeleitä Jumalan pojiksi, niin tehdään juuri Jobin kirjassa, Job 1:6.

Tässä yhteydessä sen tulkinnan ongelmana on siinä, että 1. Moos. 6:4 sanoo näistä liitoista syntyneen ihmisiä. Lisäksi Jeesus enkeleistä puhuessaan toteaa jakeessa Matt. 22:30: “Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa.” Sanoista voi päätellä, ettei enkelimaailmaan kuulu avioituminen ja siihen liittyvä synnyttäminen.

Lisäksi on syytä huomata, että kun jakeessa 1. Moos. 6:4 puhutaan jättiläisistä, niin samaa alkutekstin sanaa, nefilim, käytetään myös anakilaisista jakeessa 4. Moos. 22:33:ssa: ”Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia anakilaisia. Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään.” Kysymys oli siis Goljatin tapaisista kookkaisista miehistä.

Toisen tulkinnan mukaan Jumalan pojilla tarkoitettiin Setin jälkeläisiä. Aadamin eli ihmisten tyttäret taas viittaisivat kainilaiseen, Jumalalle selkänsä kääntäneeseen sukuhaaraan. Näin tässä yhteydessä olisi viittaus seka-avioliittojen ongelmallisuuteen, jotka Jumala myöhemmin kielsi juutalaisista. Tätä tulkintaa voidaan perustella mm. sillä, että 5. Moos. 14:1 kutsuu Jumalan valittuja Jumalan lapsiksi.

Kolmas selitys periytyy vanhasta juutalaisesta tulkinnasta. Sen mukaan Jumalan pojat -termi viittasi tuon ajan ruhtinaisiin ja päälliköihin, joita kansan silmissä pidettiin jumalallisina olentoina. Raamattuhan kutsuu joskus maallisia tuomareita ”jumaliksi” tai ”Korkeimman pojiksi”, koska he olivat saaneet valtansa Jumalalta, näin esim. Ps. 82:6-7: ”Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!”

Näin ajatellen 1. Moos. 6. luvussa kerrottaisiin siitä, kuinka ruhtinaat käyttivät valtaansa väärin ja ottivat itselleen jokaisen naisen, joka sattui heitä miellyttämään. Jakeet kertoisivat vallan keskittymisestä ja sen väärinkäyttämisestä. Luvun alku kertoo siis siitä, että ihmiskunta oli tuossakin suhteessa siirtynyt kauemmaksi Jumalan tahdosta ja oli osoittamassa osaltaan, miksi ihmiskunta oli tuhottava. Näin kertomus Jumalan poikien toimista kertoo turmeltuneisuuden ulottuneen maan mahtaviin asti eikä siis koskenut vain ns. tavallista kansaa.

Kirjoittaja