Miksi alaviitteet ovat erilaisia vanhassa ja nykyisessä käännöksessä?

Kysymys: Minulla on käytössäni raamattu, jossa vasemmalla sivulla on raamatun vanha käännös ja oikealla sivulla nykyinen käännös. Olen ihmetellyt, miksi alaviitteet ovat niin erilaisia vanhassa ja uudessa käännöksessä. Toisessa käännöksessä on viitattu tiettyyn raamatunkohtaan, mutta toisessa taas ei kyseistä viittausta ole, vaikka minun maallikonkin mukaan viittaus olisi tärkeä olla ko. paikalla.

Vastaus

Raamatunjakeisiin merkityt viitteet muualle Raamattuun perustuvat aina kyseisen raamatunkäännöksen tai julkaisijan tekemiin ratkaisuihin. Mitään virallisia viitteitä ei ole olemassa. Nykyisen, vuoden 1992 Kirkkoraamattumme viitteet on pääosin laatinut prof. Esko Haapa. Kristityn kannalta hyödyllisimpiä ovat viittaukset Vanhan ja Uuden testamentin välillä. Ne kertovat usein siitä, miten Kirkko on ymmärtänyt ennustuksien täyttyvän Jeesuksessa.

Kirjoittaja