Mitä Raamatussa tarkoitetaan Jumalan tai Kristuksen kirkkaudella?

Kysymys: Raamatussa on paljon "kaanaan kieltä", termejä, joita käytetään uskoen, että lukijat ymmärtävät. Yksi tällainen termi on kirkkaus. Mitä tarkoittaa Kristuksen kirkkaus, Jumalan kirkkaus jne? Voisinko saada vastauksen tähän?

Vastaus

Olen samaa mieltä kysyjän kanssa siitä, että sana kirkkaus ei ole helpoimpia käsitteitä ymmärtää. Se esiintyy esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa toistuvasti. Oikeastaan se on yksi sen keskeisistä teemoista. Jeesus ilmoitti tunnusteoillaan kirkkautensa ja syvimmässä merkityksessä Hän ilmoitti sen kärsimisellään ristillä, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Yleiskielessä kirkkaus-sana viittaa voimakkaaseen valoon. Ihmisen silmä ei kestä auringon kirkkautta. Vastaavasti ihmissilmä ei voi kestää Jumalan kirkkauden näkemistä. Ylösnoussut Kristus ilmestyi täydessä kirkkaudessaan Damaskokseen matkalla olleelle Paavalille. Paavali ei olisi kestänyt sitä, ellei hänen silmiään olisi varjeltu erityisellä tavalla (Ap. t. 9).

Kun Uusi testamentti puhuu Jumalan ja Kristuksen kirkkaudesta, se viittaa toisaalta siihen lopulliseen kirkkauteen, jonka pääsemme näkemään vasta taivaassa. Toisaalta se viittaa Jumalan ja Kristuksen olemukseen, jonka Jeesus tuli näyttämään meille sellaisessa muodossa, että luonnolliset silmämme kestävät sen katselua. Sana kirkkaus juontaa juurensa sanaan, joka tarkoittaa painavaa tai merkittävää. Näin ollen Jumalan ja Kristuksen kirkkaus on Hänen olemuksensa painavin ja tärkein ominaisuus. Kirjeessään apostoli Johannes kuvaa tätä Jumalan syvintä olemusta lauseilla: ”Jumala on valo” ja ”Jumala on rakkaus”. Kristuksen kirkkaus merkitsee siis meille sitä, että Hänen tunnustekojensa ja kärsimisensä ja ylösnousemuksen valossa näemme toisaalta sen, että Jumalassa ei ole mitään vääryyttä, sillä Hän vihaa kaikkea syntiä, ja toisaalta sen, että Hän on täynnä armoa ja rakkautta. Hänen kirkkaudessaan nämä kaksi: puhtaus, totuus, vanhurskaus sekä armo, laupeus, anteeksiantava rakkaus eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan muodostavat yhden kokonaisen kirkkauden. Koska Jeesuksen kärsiminen tapahtui meidän sijastamme siten, että siinä toteutettiin täydellinen vanhurskas tuomio meidän synneistämme ja juuri siksi saamme täyden armon ja anteeksiantamuksen, Jumalan kirkkaus loistaa siinä väkevimmin meidän savisille silmillemme. Kun kerran pääsemme taivaan kirkkauteen, niin siellä tulee ylistyksemme aihe olemaan juuri tuo Jumalan kirkkauden syvin ilmaus, teurastettu Karitsa.

Kirjoittaja