Taivaassa vai taivaissa?

Kysymys: Miksi sana taivaissa mainitaan Isä meidän -rukouksen alussa monikossa ja lopussa yksikössä? ”Isä meidän, joka olet taivaissa..." ja lopussa yksikössä ”...tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa”. Onko niissä jokin olennainen ero?

Vastaus

Kirkollisessa käytössä oleva Isä meidän -rukous seuraa näiden sanojen osalta tarkasti Uutta testamenttia, jossa sana ”taivas” esiintyy kaiken kaikkiaan useimmiten yksikössä. Nykyisessä Kirkkoraamatun käännöksessä tosin yksikkömuotoon on laitettu useita sellaisiakin kohtia, jotka alkukielessä ovat monikossa. Mistään olennaisesta erosta yksikkö- ja monikkomuotojen käytössä ei taida ollakaan kysymys.

Vanhan testamentin hepreassa yleisin taivaasta käytetty sana on itsessään monikkomuotoinen. Tämän ei ole katsottu kuitenkaan viittaavaan niinkään useisiin taivaisiin, vaan taivaan valtaviin mittasuhteisiin. Samasta näkökulmasta voidaan tarkastella myös sanan käyttöä Uuden testamentin puolella.

Toisaalta jo juutalaisuudessa on puhuttu myös useista taivaista. Uudessa testamentissakin huomiota herättävät esim. Paavalin maininta kokemuksestaan, jossa hänet oli temmattu kolmanteen taivaaseen (2. Kor. 12:1–4). Heprealaiskirje puolestaan kuvaa Jeesuksen kulkeneen läpi taivaiden (Hepr. 4:14) ja Paavali kertoo hänen nousseen kaikkia taivaita ylemmäs (Ef. 4:10).

Kysymyksiä on herättänyt myös Jeesuksen lupaus ristin ryövärille saada olla vielä samana päivänä Jeesuksen kanssa paratiisissa (Luuk. 23:43). Tässä yhteydessä on pohdittu mm. sitä, tarkoittaako sana ”paratiisi” jotakin osaa taivaan laajasta ulottuvuudesta vai pelastuneiden väliaikaista tilaa matkalla perille.

Kaiken kaikkiaan kysymys taivaasta näyttää kuuluvan niihin asioihin, joista Jumalamme ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa meille täydellistä kuvausta. Sen voimme kuitenkin päätellä, ettei luterilaisille ole varattu eri taivasta kuin vaikkapa vapaiden suuntien kristityille. Jeesus puhuu vain yhdestä (joskin monta huonetta käsittävästä) Isänsä kodista, jonne hän on mennyt valmistamaan omillensa asuinsijan (Joh. 14:2).

Kirjoittaja