Synnytyskivut

Kysymys: Miksi naisilla on yhä synnytyskivut, vaikka Jeesus sovitti synnin, joka siihen johti?

Vastaus

Se synti, joka johti Eevan ja Adamin paratiisista karkoittamiseen, oli tottelemattomuus. Kuunnellessaan käärmettä he joutuivat Paholaisen hallintavallan alle, ja yhteys Jumalaan rikkoutui. Jumalan tahdon rikkominen merkitsi myös kuolemaa, kuten Jumala oli varoittanut. (1.Moos.2:16-17). Mutta Jumala ei sallinut luomansa ihmisen kokonaan tuhoutua ja joutua kadotukseen. Jumala ilmoitti jo heti langenneille pelastussuunnitelmansa. (1.Moos.3:15) Jeesuksen sovituskuolema oli juuri se, joka toi meille avun, korjasi rikkoutuneen yhteyden Jumalaan ja avasi meille iankaikkisen elämän mahdollisuuden.

Synnyttäminen, siihen liittyvät kivut ja raskauden vaivat sekä työn kovuus ja taakat tulivat syntiinlankeemuksen jälkeen ihmisen osaksi. Mutta ne eivät itsessään ole Jumalan vihan ilmauksia. (1.Moos.3: 16, 19) Ne ovat seurausta siitä, mitä syntiinlankeemuksessa tapahtui. Tähän syntiinlangenneeseen ihmiskuntaan kuuluvina meillä on katoava ruumis ja syntiin taipuva mieli. Elämme alttiina kivulle ja sairaudelle ja osanamme on kerran kuolla.

Kristuksen uhrikuolema merkitsee kuitenkin jo nyt voittoa vihollisesta siinä taistelussa, jota jatkuvasti käydään meissä ja meistä ihmisistä. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu rikkoutuneen Jumala-suhteen korjaaminen ja jopa paratiisimaisen rauhan ajan palauttaminen. Mutta rauhan valtakunta tulee vasta silloin, kun Jeesus tulee takaisin kunniassaan hallitsemaan maailmaansa. Näitä uuden maailman ajan voimia voimme jo nyt saada kokea uskossa Jeesukseen. Yhteys Jeesukseen merkitsee eheyttä ja rauhaa. Kuolemakin on siirtymistä uuteen elämään. Roomalaiskirjeessä sanotaan: – Ei tuska eikä ahdistus, – ei kuolema eikä elämä eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Room. 8: 35, 38-39)

 

Kirjoittaja