Minkä päivien jälkeen Hepr. 10:16 mainittu uusi liitto tehdään?

Kysymys: Hepr. 8 ja 10 puhutaan uudesta liitosta, kuten myös Jer. 31:31-36. Herää kysymys (Hepr. 10:16 pohjalta) minkä päivien jälkeen tämä uusi liitto tehdään?

Liiton tekoajan määrityksestä:
Hepr. 8:8 ”Aika tulee, sanoo Herra” (RK 92), "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra” (RK 38), 31. Jer. 31:31 ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra” (RK 33). ja Hepr. 10:16 ”Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra” (RK 92) ja ”Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra (RK 38).

Kaikki nämä ajanmääreet ilmoitetaan futuurimuodossa (ei imperfektissä), vaikka Heprealaiskirje on kirjoitettu vähintään 20-30 vuotta Jeesuksen uhrikuoleman jälkeen. Tehdäänkö uusi liitto vasta tulevaisuudessa (ehkä lopun ajassa)? Ovatko juutalaiset nykyään muuttamassa takaisin Israeliin juuri tämän kyseisen uuden liiton tekemistä varten?

Vastaus

Uusi liitto tehtiin Jeesuksen ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa. Uudessa liitossa synnit saadaan anteeksi uskomalla Jeesukseen, joka oli viimeinen ja täydellinen uhri (Hepr. 9:12). Tämän liiton Jumala teki Israelin kanssa, mutta pakanat myös ”oksastetaan” mukaan jaloon viinipuuhun eli tulevat osaksi uuden liiton kansaa (Room. 11:17).

Jer. 31:34 puhuu tulevista ajoista, jotka voivat viitata yhtä hyvin Jeesuksen ristintyön aikaan kuin lopun ajan tapahtumiinkin. Heprealaiskirjeen lainaus ”päivien jälkeen” voitaisiin kuitenkin kääntää ”näinä päivinä”. Room. 11:25-27 mukaan israelilaiset kansana tulevat ottamaan Jeesuksen vastaan Messiaanaan ja Jeesuksen uskovat juutalaiset tulevat olemaan osallisia tuosta uudesta liitosta. Tämä tapahtuu kun evankeliumi on ensin viety kaikkialle pakanamaailmaan. Kansan paluumuutto maahansa ennakoinee tätä herätystä. Pitää olla olemassa Israelin kansa, jossa tämä herätys tapahtuu.

Kirjoittaja