Mitä Raamattu tarkoittaa kivisydämellä?

Kysymys: Mikä on tarkka selitys termille ”kivisydän”, jota Raamatussa käytetään? Osaatteko myös antaa esimerkkejä kohdista, joissa se mainitaan? Kysyn tätä siksi, että voisin ymmärtää asiayhteyden ja rauhoittaa uskonystävääni, joka epäilee itsellään olevan kivisydän.

Vastaus

Raamatussa sana ”kivisydän” esiintyy kaksi kertaa ja molemmissa kohdissa se tarkoittaa samaa asiaa: ”Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.” (Hes. 11:19 ja 36:26.) Näissä tekstikohdissa profeetta julistaa Israelin kansalle lupausta siitä, että kerran Messias tulee ja kaikki häneen uskovat saavat Pyhän Hengen. Tällöin Jumalalle vieraana elävien ihmisten kivisydän muuttuu eläväksi sydämeksi.

Teksti liittyy siis ensisijaisesti Israelin kansan historiaan. Meidän elämäämme sovellettuna se voisi tarkoittaa sitä, että Jeesukseen uskova on saanut elävän sydämen, kun Jumalan Henki asuu hänessä. Silti kristitty usein kokee, että sydän on kuin kiveä, sillä se on kovin hidas uskomaan, rukoilemaan ja rakastamaan lähimmäisiä. Tämä kokemus ei tee tyhjäksi sitä, että jokainen Jeesukseen uskova saa luottaa, että elämä on Jumalan kädessä ja Jumalan Henki johdattaa häntä.

Kirjoittaja