Ketkä ovat Ilmestyskirjan vääriä profeettoja?

Kysymys: Jeesus sanoo, että hänen jälkeensä on tuleva vääriä profeettoja. Vielä, mitä sanotaan raamatun lopussa, Ilm. 18 ja 19! Ovatko Charles Tate Russel ja Joseph Franklin Rutherford juuri raamatussa sanottuja vääriä profeettoja?

Vastaus

Raamatun valossa Jehovan todistajat -liikkeen perustaja Russel (1852–1916) ja tämän kuoleman jälkeen järjestön johtoon tullut Rutherford (1869–1942) olivat vääriä profeettoja. Järjestöä ei voi pitää kristillisenä mm. siksi, ettei se tunnusta Jeesuksen jumaluutta. Tämä puolestaan tekee tyhjäksi Jeesuksen sovituskuoleman merkityksen ja ihminen jää pelastuksen asiassa viime kädessä omien ansioittensa varaan.

Kysymys vääristä profeetoista on kuitenkin laajempi. Jeesus viittasi niihin useassa yhteydessä ja teki selväksi, että niitä on ollut jo ennen hänen tuloaan tänne maailmaan (Luuk. 6:26). Jo Vanhassa testamentissa annettiin myös neuvo profeettojen arvioimiseksi (5. Moos. 18:21–22).

Vuorisaarnassaan Jeesus varoittaa vääristä profeetoista, jotka voivat esiintyä lampaiden vaatteissa, mutta ovatkin todellisuudessa raatelevia susia. Hän kehottaa kiinnittämään huomiota ”hedelmiin”, siihen, millaista jälkeä heidän elämänsä tuottaa (Matt. 7:15–16).

Lopunaikojen kuvausten yhteydessä Jeesus toteaa väärien profeettojen pyrkivän eksyttämään myös uskovat tekemällä tunnustekoja ja ihmeitä (Mark. 13:21–23). Pelkästään ihmeet eivät siis riitä arviointiperusteeksi.

Kysymykseenkin sisältyvä viittaus Ilmestyskirjaan on linjassa näiden Jeesuksen ennustusten kanssa. Raamatun viimeisen kirjan kuuluisan pedon kumppanina toimii nimenomaan erityinen väärä profeetta. Eli poliittinen valta ja hengelliseen eksytykseen johtava valta kulkevat tuolloin käsi kädessä (Ilm. 16:13–14, 19:19–20).

Uuden testamentin puolella keskeinen totuuden ja eksytyksen arvioimisen peruste tulee esiin jakeissa 1. Joh. 4:1–3. Avain on Jeesuksen Kristuksen tunnustamisessa ihmiseksi, lihaan tulleeksi. ”Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta.” Toki esim. Jehovan todistajat, kuten muslimitkin, suhtautuvat kunnioittaen Jeesukseen. Mutta vääristä profeetoista on kysymys silloin, kun ei tunnusteta ihmiseksi tulleen Jumalan uhria pelastuksemme ainoana perustana.

Kirjoittaja