Voivatko kuolleet olla yhteydessä eläviin?

Kysymys: Raamatun mukaan meitä kielletään ottamasta yhteyttä kuolleisiin. Raamatun mukaan tuonelan ja paratiisin välillä on kuilu. Tuonelaan menneet (ylpeä rikas mies) eivät pääse yhteyteen paratiisin puolella olevien kanssa (nöyrä, köyhä mies Aabrahamin helmassa). Rikas mies kuitenkin pyytää Aabrahamia lähettämään jonkun kuolleista kertomaan hänen veljilleen, jotta veljille ei kävisi samoin kuin rikkaalle miehelle ja he eivät päätyisi tuliseen, kuumaan paikkaan, tuonelaan. Aabraham kuitenkin sanoo, että eivät ne veljet kuitenkaan uskoisi.

Kysymys kuuluukin em. raamatunkohtien perusteella: voivatko kuolleet henkilöt siis olla yhteydessä eläviin (tuonelan puolella olevat ja paratiisin puolella olevat) ja millä tavalla - uneen tulemalla vai ilmestymällä henkilöhahmoina?

Vastaus

Uudessa testamentissa on muutamia viittauksia kuoleman jälkeiseen tilaan, mm. seuraavat:
– Mooses ja Elia ilmestyvät Jeesukselle ja keskustelevat hänen kanssaan (Matt. 17:1-8).
– Jeesuksen vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta (Luuk. 16:19—31). Tähän kohtaan kysymyksessäkin viitataan.
– Jeesus saarnaa Kuolemansa ja ylösnousemisensa välisenä aikana vankeudessa oleville hengille (1. Piet. 3:18—20).
– Kristittyjen marttyyrien sielut taivaallisen pyhäkön alttarin alla (Ilm. 6:9—11).
Kyseisten kohtien mukaan ihminen olisi kuoltuaan tietoisessa tilassa. Jopa hänen ilmestymisensä olisi mahdollinen (vrt. Mooseksen ja Elian ilmestyminen Jeesukselle).

Vanhassa testamentissa on ehdoton kielto yhteyden ottamisesta vainajahenkiin (3. Moos. 19:31, 5. Moos. 18:10—12). Saul tekee kuitenkin niin, ja voimme lukea hämmentävän kertomuksen spiritistisestä istunnosta (1. Sam. 28:13—14). Kertomuksesta on kuitenkin ymmärrettävissä, kuinka mainitun kaltainen spiritistinen toiminta on valheellista (meedion hämmennys). Jumala puuttuu tilanteeseen varoittaakseen Saulia. Yritykset pyrkiä yhteyteen kuolleiden kanssa johtavat ihmistä sellaiselle alueelle, joka ei kuulu hänelle. Vaarana on joutuminen tekemisiin pimeyden henkivaltojen kanssa. Raamatussa oleva kielto on todellinen ja se suojelee ihmistä.

Voivatko kuolleet olla yhteydessä eläviin? Kertomus Mooseksesta ja Eliasta (Matt. 17:1—8) liittyy Jeesuksen kirkastumiseen, ja sitä ei voi yleistää. Raamattu ei opeta, että kuolleiden henkilöiden yhteydenotot olisivat kristilliseen uskoon kuuluvia. Siitä Raamattu kyllä kertoo, kuinka Kristus voi ilmestyä ja puhua (esim. Ap. t. 9:3—6, 18:9).

Raamatun opetuksen ydin on, että kristittyinä meille on tärkeintä turvautua rukouksin Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Tällöin uskonelämämme suuntautuu oikein ja saamme kaiken sen, mitä elämäämme on tarkoitettu.

Kirjoittaja