Kuolema ja ikuinen elämä taivaassa?

Kysymys: Luin Jes. 65:17–25. Minusta kohta käsittelee taivasta, ellen aivan väärin ymmärtänyt. Siinä kuitenkin puhutaan kuolemisesta (jae 20). Mitä se tarkoittaa? Eikö elämän taivaassa pitänyt olla ikuista?

Vastaus

Epäilemättä viittaus uuteen taivaaseen ja uuteen maahan viittaa tuonpuoleisuuteen. Mutta toisaalta monet muut kohdat tässä jaksossa näyttävät viittaavan tähän maailmaan, vaikkakin sellaisiin olosuhteisiin, joista tällä hetkellä voidaan vain unelmoida.

Ehkä on hyvä ottaa rinnalle muutamia muitakin raamatunkohtia, joilla näyttää olevan yhtymäkohtia tähän jaksoon. Myös Jes. 2:1–4 viittaa Jerusalemiin ja siellä koettavaan aivan uudenlaiseen rauhan aikaan. Kuten Jes. 65:25, myös Jes. 11:1–9 kertoo eläinkunnan uudenlaisesta keskinäisestä harmoniasta. Tämän jakson alku viittaa selvästi Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen. Mutta jo neljännen jakeen kohdalla näkymä sopii paremmin hänen toiseen tulemukseensa. Eli joissakin Raamatun jaksoissa kuvataan aivan eri aikakausien tapahtumia ja siten jakeiden välillä saattaa olla hyvinkin pitkiä aikoja.

Ns. tuhatvuotista valtakuntaa (Ilm. 20), on tulkittu monella tavalla, sekä kirjaimellisesti että vertauskuvallisesti. Joka tapauksessa kaikki edellä mainitut Jesajan kirjan kohdat näyttävät sopivan sellaiseen näkymään, jossa olosuhteet täällä maan päällä muuttuvat ratkaisevasti nykyistä paremmiksi. Mitä eläintenkin keskinäiseen sopuun tulee, niin Room. 8:19–22, jossa viitataan luomakunnankin toivoon ja odotettavissa olevaan vapautumiseen katoavaisuuden orjuudesta, näyttää olevan sopusoinnussa näiden kohtien kanssa.

Sitten Ilmestyskirjan lopussa, tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion jälkeen, viitataan jälleen uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, ja tässäkin yhteydessä kuvaan astuu myös Jerusalem. Mutta tällä kertaa puhutaan nimenomaan uudesta Jerusalemista (Ilm. 21). Ja nyt ei ole enää mitään epäilystä siitä, etteikö kuvauksen kohteena olisi taivas.

Eli jollakin tavalla kaikki edelliset kuvaukset, otetaan ne kirjaimellisesti tai kuvaannollisesti, ennakoivat Jumalan pelastussuunnitelman loppuhuipentumaa. Jumalahan näyttää toimivan muutenkin sillä tavalla, että hän haluaa antaa meille ennakkonäkymiä tulevasta. Esim. Vanha testamentti valmistelee ja ennakoi hyvin laajasti Uutta testamenttia, täyttymyksen tapahtumia. Miksei Jumala sitten voisi antaa tavalla tai toisella pientä ennakkokuvaa myös siitä, miten täydellistä tulee kerran olemaan perillä taivaassa.

Kirjoittaja