Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat kirjan lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdantoja lisätään tänne sitä mukaan kun Hetkisen lukuohjelmassa tulee ajankohtaiseksi ko. kirjan lukeminen.

Evankeliumi Luukkaan mukaan

Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot muodostavat kaksoisteoksen. Kirjoittaja oli pakanakristitty, sivistynyt mies, jonka kieli on hyvää kreikkaa. Tekijän nimeä ei löydy kummastakaan teoksesta, mutta perinteisesti kirjoittajana on pidetty Paavalin matkoilla mukana ollutta lääkäri Luukasta (Kol. 4:14). Luukas ei itse ollut…

Lue lisää

Evankeliumi Johanneksen mukaan

Evankeliumissa itsessään ei mainita sen kirjoittajaa, mutta vanhan kirkon yksimielisen todistuksen mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen laatima. Kirkkoisä Irenaeukselta on säilynyt kirjoitus, jossa hän sanoo opetuslapsi Johanneksen kirjoittaneen evankeliumin: ”Sitten on Johannes, Herran opetuslapsi, joka myös on nojannut hänen…

Lue lisää

Apostolien teot

Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot muodostavat kaksoisteoksen, jonka perinteisen käsityksen mukaan on kirjoittanut Paavalin matkoilla mukana ollut ”rakas veljemme lääkäri Luukas” (Kol. 4:14). Joissakin kohdin Apostolien tekoja Luukas kertoo tapahtumista me-muodossa ilmaisten näin olleensa itse mukana. Esim. Ap. t. 16:10…

Lue lisää

KIRJE ROOMALAISILLE

Roomalaiskirjettä on sanottu kristillisen kirjallisuuden ensimmäiseksi suureksi teologiseksi teokseksi. Juuri tämän kirjeen avaama näköala uskosta vanhurskauttamiseen oli keskeinen lähtökohta reformaation eli uskonpuhdistuksen käynnistymisessä. Martti Luther on todennut, että vaikka koko Raamattu poltettaisiin, mutta meille jätettäisiin Johanneksen evankeliumi ja Roomalaiskirje, ei…

Lue lisää

Ensimmäinen kirje korinttilaisille

Paavali saapui Korinttiin ensimmäisen kerran toisella lähetysmatkallaan ilmeisesti syksyllä 50 jKr. Hänen 1,5 vuotta kestäneen opetustyönsä seurauksena kaupunkiin syntyi elävä seurakunta. Paavalin toiminnasta Korintissa voi lukea Apostolien tekojen luvusta 18. Paavalin aikana Korintti oli väkirikas satama- ja kauppakaupunki, jossa arvioidaan…

Lue lisää

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE

Apostoli Paavali kirjoitti Toisen kirjeen korinttilaisille todennäköisesti kolmannella lähetysmatkallaan Makedoniassa Filippin kaupungissa vuonna 56. Kirjeen taustalla on hengellisen isän huoli seurakunnan tilasta. Paavali oli perustanut Korintin seurakunnan toisella lähetysmatkallaan suunnilleen vuonna 50 ja lähettänyt sinne noin vuonna 55 Ensimmäisen korinttilaiskirjeen…

Lue lisää

Kirje galatalaisille

Paavali on kirjoittanut Galatalaiskirjeensä todennäköisesti Efesosta käsin 50-luvun puolivälissä. Kirje on tyyliltään yleinen kiertokirje Galatian alueen seurakunnille, jotka Paavali oli perustanut lähetysmatkoillaan Vähän-Aasian sisäosiin eli nykyisen Turkin alueelle. Kirjeensä Paavali kirjoitti yhdessä elämänsä haasteellisimmista vaiheista. Useissa hänen perustamissaan seurakunnissa oli…

Lue lisää

KIRJE EFESOLAISILLE

Efesolaiskirje on yksi Uuden testamentin syvälle luotaavimpia hengellisen elämän Kristus-perustuksen tutkisteluja. Erityisesti valottuu seurakunnan merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa. Efesoksen seurakunta oli Paavalin itsensä perustama, ja hän oli vaikuttanut kaupungissa noin kolme vuotta (Ap. t. 19–20). Pelkästään efesolaisille tarkoitetussa kirjeessä olisi varmaankin…

Lue lisää

Kirje filippiläisille

Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen ilmeisesti 60-luvun alkupuolella olleessaan vankeudessa Roomassa. Hänellä oli hyvää aikaa kirjoittaa kymmenen vuotta aiemmin perustamalleen seurakunnalle Filippiin. Samalla hän tuli pohtineeksi omaa elämäänsä ja sen päättymistä tavalla, jota emme tunne hänen muista kirjeistään. Filippi eli Filippoi sijaitsee…

Lue lisää

Kirje kolossalaisille

Noin vuonna 60 ollessaan Roomassa vankeudessa Paavali kirjoitti kirjeen nykyisen Turkin alueella sijainneen Kolossan seurakunnalle. Samoihin aikoihin hän kirjoitti kirjeen myös Filemonille ja Turkin länsirannikolla sijainneelle Efesoksen seurakunnalle. Jälkimmäinen kirje muistuttaa paljon Kolossalaiskirjettä. Kolossan kaupunki oli melko suuri ja liikenteellisesti…

Lue lisää