Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat kirjan lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdannot ovat Raamatun kirjojen mukaisessa järjestyksessä. Johdantoja lisätään tänne sitä mukaa kuin Hetkisen lukuohjelmassa tulee ajankohtaiseksi ko. kirjan lukeminen.

Toinen kuninkaiden kirja

Jakautuneen valtakunnan historiaa Kuninkaiden kirjat kuuluvat kiinteästi yhteen. Alun perin ne ovatkin muodostaneet yhden kokonaisuuden. Ensimmäisessä Kuninkaiden kirjassa kerrotaan, miten valtakunta kuningas Salomon jälkeen jakautui kahtia – pohjoisvaltakuntaan eli Israeliin ja etelävaltakuntaan eli Juudaan. Israelin ensimmäinen kuningas, Jerobeam, pystytti Beteliin…

Lue lisää

Ensimmäinen aikakirja

Ensimmäinen ja Toinen aikakirja ovat alun perin olleet yksi yhtenäinen kirja, joka on sijoittunut meidän Raamattumme Vanhan testamentin kirjat käsittävässä hepreankielisessä Raamatussa (Biblia Hebraicassa) sen viimeiseksi kirjaksi. Aikakirjat onkin ikään kuin yhteenveto kaikesta edellä kirjoitetusta. Aikakirjat on kirjoitettu 400-luvulla eKr.…

Lue lisää

Toinen aikakirja

Ensimmäinen ja toinen aikakirja ovat alun perin muodostaneet yhtenäisen kirjan. Siksi niiden johdantokin on suurelta osin yhteinen. Molempien aikakirjojen yhteisen johdannon voit lukea Ensimmäisen aikakirjan johdannosta. Toinen aikakirja jatkaa Salomon kuninkaaksi tulosta, johon Ensimmäinen aikakirja päättyi. Koska Daavid oli käynyt…

Lue lisää

Esran kirja

Esran ja Nehemian kirjat muodostavat kokonaisuuden, ja alun perin ne kuuluivatkin yhteen. Kirjat kertovat juutalaisten paluusta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja Jerusalemin jälleenrakentamisesta. Juudan kansaa oli siirretty Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen useampaan otteeseen. Viimeisin ja suurin pakkosiirto oli tapahtunut 586 eKr., jolloin myös Jerusalemin…

Lue lisää

Nehemian kirja

Nehemian kirja kuvaa Israelin kansan vaiheita pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Se on alun perin kuulunut yhteen Esran kirjan kanssa, joka kertoo kahdesta ensimmäisestä paluumuutosta (537 ja 458 eKr.) sekä Jerusalemin temppelin jälleenrakentamisesta. Nehemia jatkaa tarinaa kolmannesta paluumuutosta (445 eKr.) ja Jerusalemin muurin…

Lue lisää

Esterin kirja

Esterin kirja kertoo niistä juutalaisista, jotka eivät halunneeet palata takaisin Israeliin Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Kirjan tapahtumapaikkana on Persian hovi kuningas Kserkseen aikana (hallitsi 485–465 eKr.). Pakkosiirtolaisia palasi omaan maahansa kolmessa ryhmässä. Kirjan tapahtumat ajoittuvat ensimmäisen ja toisen ryhmän paluun väliin.…

Lue lisää

Jobin kirja

Jobin kirja käsittelee kärsimyksen salaisuutta. Kirja ei avoimesti kerro Jobin suvusta eikä liitä häntä Israelin historialliseen tilanteeseen, kuten useimmissa Vanhan testamentin kirjoissa on tapana. Kirjasta ei ole helppo päätellä kirjoittajaa eikä kirjoittamisajankohtaa. Arviot Jobin kirjan ajoituksesta vaihtelevatkin patriarkkojen ajasta 2000…

Lue lisää

Psalmien kirja

Psalmien kirja on kokoelma laulettavaksi ja soitettavaksi tarkoitettuja runoja ja ylistyslauluja. Monet niistä ovat runollisessa mielessä todella taidokkaasti tehtyjä. Psalmeissa ihmiset purkavat sydäntään Jumalalle, ja ne ilmaisevatkin kaikkien inhimillisten tunteiden ja kokemusten kirjoa. Ne kuljettavat lukijaansa pimeästä epätoivosta ylitsevuotavaan iloon.…

Lue lisää

Sananlaskujen kirja

Sananlaskujen kirja kuuluu Raamatussa viisauskirjallisuuteen Jobin ja Saarnaajan kirjan ohella. Sananlaskut on oikeastaan tarkoitettu oppikirjaksi. Viisaita ajatuksia kertaamalla nuoret miehet saivat käsityksen oikeasta ja väärästä. Lyhyeksi tiivistetyt ytimekkäät lauseet, voimakkaat vastakohdat ja väkevät kuvat elävästä elämästä helpottivat mieleenpainamista. Sananlaskujen kirja…

Lue lisää

Saarnaajan kirja

Saarnaajaksi käännetty heprean sana kohelet tulee seurakunnan kokoontumista tarkoittavasta sanasta. Sanan käännöksiksi on ehdotettu mm. puhujaa, puheenjohtajaa tai seurakunnan johtajaa. Saarnaajan kirjassa ei mainita, kuka saarnaaja oli, mutta hänen kerrotaan olleen Daavidin poika ja Jerusalemin kuningas. Kirjasta käy myös ilmi,…

Lue lisää