Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat kirjan lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdantoja lisätään tänne sitä mukaan kun Hetkisen lukuohjelmassa tulee ajankohtaiseksi ko. kirjan lukeminen.

JOBIN KIRJA

Jobin kirja käsittelee kärsimyksen salaisuutta. Kirja ei avoimesti kerro Jobin suvusta eikä liitä häntä Israelin historialliseen tilanteeseen, kuten useimmissa Vanhan testamentin kirjoissa on tapana. Kirjasta ei ole helppo päätellä kirjoittajaa eikä kirjoittamisajankohtaa. Arviot Jobin kirjan ajoituksesta vaihtelevatkin patriarkkojen ajasta 2000…

Lue lisää

SAARNAAJAN KIRJA

Saarnaajaksi käännetty heprean sana kohelet tulee seurakunnan kokoontumista tarkoittavasta sanasta. Sanan käännöksiksi on ehdotettu mm. puhujaa, puheenjohtajaa tai seurakunnan johtajaa. Saarnaajan kirjassa ei mainita, kuka saarnaaja oli, mutta hänen kerrotaan olleen Daavidin poika ja Jerusalemin kuningas. Kirjasta käy myös ilmi,…

Lue lisää

JEREMIAN KIRJA

Toisin kuin muissa Vanhan testamentin profeettakirjoissa, Jeremian kirjassa kerrotaan paljon Jeremiasta itsestään, hänen elämästään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Jeremian tehtävänä oli kertoa kansalleen tulevista tuomioista, jollei se tekisi parannusta. Tehtävä oli raskas, sillä kansa torjui hänet. Jeremiasta on sanottu, että hän…

Lue lisää

VALITUSVIRRET

Valitusvirret on kirjoitettu pian sen jälkeen, kun Babylonia oli 586 eKr. hävittänyt Jerusalemin ja vienyt Israelin etelävaltakunnan eli Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemin temppeli oli ryöstetty ja tuhottu ja näin ollen uhritoimitukset loppuneet, vaikka Jumala oli sanonut: ”Jerusalem on ikuisesti oleva…

Lue lisää

Danielin kirja

Danielin kirja vie meidät Jerusalemista itäisen suurvallan metropoliin, Babyloniin. Kirjan tapahtumat käynnistyvät vuodesta 605 eKr., jolloin voittamattomaksi luultu, Israelin 10 heimoa nielaissut, Assyria luhistuu lopullisesti Karkemiin taistelussa. Babylonian loisteliaan mutta lyhyen kukoistuksen katkaisee puolestaan Persian nousu ennennäkemättömän laajaksi supervallaksi vuonna…

Lue lisää

Joelin kirja

Joelin kirjassa ei ilmoiteta millään tavoin kirjan kirjoitusajankohtaa. Arviot Joelin kirjan ajoituksesta liikkuvat vuosien 800–300 eKr. välillä. Luther sanoo, että Joel on yksi vanhimmista profeetoista. Kirjan kirjoittajasta, Joelista, tiedämme äärimmäisen vähän. Joelin nimi merkitsee ”Herra on Jumalani”. Julistuksen sisällössä korostuu…

Lue lisää

Aamoksen kirja

Aamoksen nimi tarkoittaa suomeksi taakkaa tai taakankantajaa. Aamos toimi profeettana 700-luvulla eKr. Israelin kuninkaan Jeroboam II:n sekä Juudan kuninkaan Ussian hallituskausien aikana. Hän syntyi eteläisessä kuningaskunnassa Juudassa, mutta suuntasi sanansa lähinnä Israelin pohjoisvaltiolle. Tosin Juudakin sai kyllä kuulla häneltä kunniansa.…

Lue lisää

Joonan kirja

Voimme kutsua Joonan kirjaa Vanhan testamentin lähetyskirjaksi. Tämä on ainoa kerta Vanhassa testamentissa, jolloin profeetta lähetetään julistamaan Herran sanaa pakanakansan keskuuteen. Voidaan myös sanoa, että Joonasta tuli suurkaupunkityön uranuurtaja. Kirjan keskeinen teema on armo, joka ei rajoitu vain omaisuuskansaan Israeliin.…

Lue lisää

EVANKELIUMI MATTEUKSEN MUKAAN

Raamatussa ei kerrota, kuka evankeliumin on kirjoittanut, mutta vanhan perimätiedon mukaan kirjoittaja on Jeesuksen opetuslapsi, tullimies Matteus, joka mainitaan evankeliumissa vain kaksi kertaa (9:9–10, 10:3). Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa samasta opetuslapsesta käytetään nimeä Leevi. On mahdollista, että Leevi oli hänen…

Lue lisää

Evankeliumi Markuksen mukaan

Evankeliumi ei kerro mitään kirjoittajastaan, mutta vahvan perimätiedon mukaan evankeliumin on kirjoittanut Johannes Markus, jonka kotona Jerusalemissa alkuseurakunta joskus kokoontui (Ap. t. 12:12). Johannes Markus oli Pietarin oppilas ja tulkki – ja Paavalinkin työtoveri. Markuksen suhde Pietariin oli niin läheinen,…

Lue lisää