Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat kirjan lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdantoja lisätään tänne sitä mukaan kun Hetkisen lukuohjelmassa tulee ajankohtaiseksi ko. kirjan lukeminen.

Ensimmäinen aikakirja

Ensimmäinen ja Toinen aikakirja ovat alun perin olleet yksi yhtenäinen kirja, joka on sijoittunut meidän Raamattumme Vanhan testamentin kirjat käsittävässä hepreankielisessä Raamatussa (Biblia Hebraicassa) sen viimeiseksi kirjaksi. Aikakirjat onkin ikään kuin yhteenveto kaikesta edellä kirjoitetusta. Aikakirjat on kirjoitettu 400-luvulla eKr.…

Lue lisää

Esran kirja

Esran ja Nehemian kirjat muodostavat kokonaisuuden, ja alun perin ne kuuluivatkin yhteen. Kirjat kertovat juutalaisten paluusta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja Jerusalemin jälleenrakentamisesta. Juudan kansaa oli siirretty Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen useampaan otteeseen. Viimeisin ja suurin pakkosiirto oli tapahtunut 586 eKr., jolloin myös Jerusalemin…

Lue lisää

Nehemian kirja

Nehemian kirja kuvaa Israelin kansan vaiheita pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Se on alun perin kuulunut yhteen Esran kirjan kanssa, joka kertoo kahdesta ensimmäisestä paluumuutosta (537 ja 458 eKr.) sekä Jerusalemin temppelin jälleenrakentamisesta. Nehemia jatkaa tarinaa kolmannesta paluumuutosta (445 eKr.) ja Jerusalemin muurin…

Lue lisää

Esterin kirja

Esterin kirja kertoo niistä juutalaisista, jotka eivät halunneeet palata takaisin Israeliin Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Kirjan tapahtumapaikkana on Persian hovi kuningas Kserkseen aikana (hallitsi 485–465 eKr.). Pakkosiirtolaisia palasi omaan maahansa kolmessa ryhmässä. Kirjan tapahtumat ajoittuvat ensimmäisen ja toisen ryhmän paluun väliin.…

Lue lisää

Jobin kirja

Jobin kirja käsittelee kärsimyksen salaisuutta. Kirja ei avoimesti kerro Jobin suvusta eikä liitä häntä Israelin historialliseen tilanteeseen, kuten useimmissa Vanhan testamentin kirjoissa on tapana. Kirjasta ei ole helppo päätellä kirjoittajaa eikä kirjoittamisajankohtaa. Arviot Jobin kirjan ajoituksesta vaihtelevatkin patriarkkojen ajasta 2000…

Lue lisää

Sananlaskujen kirja

Sananlaskujen kirja kuuluu Raamatussa viisauskirjallisuuteen Jobin ja Saarnaajan kirjan ohella. Sananlaskut on oikeastaan tarkoitettu oppikirjaksi. Viisaita ajatuksia kertaamalla nuoret miehet saivat käsityksen oikeasta ja väärästä. Lyhyeksi tiivistetyt ytimekkäät lauseet, voimakkaat vastakohdat ja väkevät kuvat elävästä elämästä helpottivat mieleenpainamista. Sananlaskujen kirja…

Lue lisää

Saarnaajan kirja

Saarnaajaksi käännetty heprean sana kohelet tulee seurakunnan kokoontumista tarkoittavasta sanasta. Sanan käännöksiksi on ehdotettu mm. puhujaa, puheenjohtajaa tai seurakunnan johtajaa. Saarnaajan kirjassa ei mainita, kuka saarnaaja oli, mutta hänen kerrotaan olleen Daavidin poika ja Jerusalemin kuningas. Kirjasta käy myös ilmi,…

Lue lisää

Laulujen laulu

Laulujen laulu on häälaulujen kokoelma, jonka lauluissa tulevat esiin tunnelmat rakastumisen ensihetkistä hääjuhlaan asti. Kirjan oman päällekirjoituksen ja myös perimätiedon mukaan se on Salomon sepittämä. Jotkut raamatunselittäjät ajattelevat, että se saattaisi kuvata Salomon nuoruuden rakkautta. Laulujen laulu on nimittäin yksiavioisen,…

Lue lisää

Jeremian kirja

Toisin kuin muissa Vanhan testamentin profeettakirjoissa, Jeremian kirjassa kerrotaan paljon Jeremiasta itsestään, hänen elämästään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Jeremian tehtävänä oli kertoa kansalleen tulevista tuomioista, jollei se tekisi parannusta. Tehtävä oli raskas, sillä kansa torjui hänet. Jeremiasta on sanottu, että hän…

Lue lisää

Valitusvirret

Valitusvirret on kirjoitettu pian sen jälkeen, kun Babylonia oli 586 eKr. hävittänyt Jerusalemin ja vienyt Israelin etelävaltakunnan eli Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemin temppeli oli ryöstetty ja tuhottu ja näin ollen uhritoimitukset loppuneet, vaikka Jumala oli sanonut: ”Jerusalem on ikuisesti oleva…

Lue lisää