Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat kirjan lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdannot ovat Raamatun kirjojen mukaisessa järjestyksessä. Johdantoja lisätään tänne sitä mukaa kuin Hetkisen lukuohjelmassa tulee ajankohtaiseksi ko. kirjan lukeminen.

Laulujen laulu

Laulujen laulu on häälaulujen kokoelma, jonka lauluissa tulevat esiin tunnelmat rakastumisen ensihetkistä hääjuhlaan asti. Kirjan oman päällekirjoituksen ja myös perimätiedon mukaan se on Salomon sepittämä. Jotkut raamatunselittäjät ajattelevat, että se saattaisi kuvata Salomon nuoruuden rakkautta. Laulujen laulu on nimittäin yksiavioisen,…

Lue lisää

Jeremian kirja

Toisin kuin muissa Vanhan testamentin profeettakirjoissa, Jeremian kirjassa kerrotaan paljon Jeremiasta itsestään, hänen elämästään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Jeremian tehtävänä oli kertoa kansalleen tulevista tuomioista, jollei se tekisi parannusta. Tehtävä oli raskas, sillä kansa torjui hänet. Jeremiasta on sanottu, että hän…

Lue lisää

Valitusvirret

Valitusvirret on kirjoitettu pian sen jälkeen, kun Babylonia oli 586 eKr. hävittänyt Jerusalemin ja vienyt Israelin etelävaltakunnan eli Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemin temppeli oli ryöstetty ja tuhottu ja näin ollen uhritoimitukset loppuneet, vaikka Jumala oli sanonut: ”Jerusalem on ikuisesti oleva…

Lue lisää

Hesekielin kirja

Pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa Hesekiel oli Vanhan testamentin pappi ja profeetta, joka vaikutti profeettana yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Juudan historiassa elettiin silloin sen synkintä aikaa: kansa oli joutunut pois omasta maastaan Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Vuonna 931 eKr. kahtia jakautuneen valtakunnan pohjoisosa Israel oli…

Lue lisää

Danielin kirja

Danielin kirja vie meidät Jerusalemista itäisen suurvallan metropoliin, Babyloniin. Kirjan tapahtumat käynnistyvät vuodesta 605 eKr., jolloin voittamattomaksi luultu, Israelin 10 heimoa nielaissut, Assyria luhistuu lopullisesti Karkemiin taistelussa. Babylonian loisteliaan mutta lyhyen kukoistuksen katkaisee puolestaan Persian nousu ennennäkemättömän laajaksi supervallaksi vuonna…

Lue lisää

Hoosean kirja

Hoosean kirja on Raamatussa ensimmäisenä ns. pienistä profeetoista eli lyhyistä profeettakirjoista. Profeetta Hoosea vaikutti pohjoisvaltakunnassa Israelissa noin 750–725 eKr. eikä luultavasti nähnyt enää Samarian tuhoa 722 eKr. Hoosean aikalaisia olivat Israelissa toiminut profeetta Aamos sekä etelävaltakunnassa Juudassa toimineet profeetat Jesaja…

Lue lisää

Joelin kirja

Joelin kirjassa ei ilmoiteta millään tavoin kirjan kirjoitusajankohtaa. Arviot Joelin kirjan ajoituksesta liikkuvat vuosien 800–300 eKr. välillä. Luther sanoo, että Joel on yksi vanhimmista profeetoista. Kirjan kirjoittajasta, Joelista, tiedämme äärimmäisen vähän. Joelin nimi merkitsee ”Herra on Jumalani”. Julistuksen sisällössä korostuu…

Lue lisää

Aamoksen kirja

Aamoksen nimi tarkoittaa suomeksi taakkaa tai taakankantajaa. Aamos toimi profeettana 700-luvulla eKr. Israelin kuninkaan Jeroboam II:n sekä Juudan kuninkaan Ussian hallituskausien aikana. Hän syntyi eteläisessä kuningaskunnassa Juudassa, mutta suuntasi sanansa lähinnä Israelin pohjoisvaltiolle. Tosin Juudakin sai kyllä kuulla häneltä kunniansa.…

Lue lisää

Obadjan kirja

Obadjan kirja on lyhin Vanhan testamentin kirjoista, vain yhden luvun mittainen. Obadjasta itsestään ei tiedetä muuta kuin nimi. Hän on yksi niistä harvoista Vanhan testamentin profeetoista, joiden suvusta ei kerrota mitään, edes isän nimeä ei mainita. Obadjan lisäksi tällaisia profeettoja ovat…

Lue lisää

Joonan kirja

Voimme kutsua Joonan kirjaa Vanhan testamentin lähetyskirjaksi. Tämä on ainoa kerta Vanhassa testamentissa, jolloin profeetta lähetetään julistamaan Herran sanaa pakanakansan keskuuteen. Voidaan myös sanoa, että Joonasta tuli suurkaupunkityön uranuurtaja. Kirjan keskeinen teema on armo, joka ei rajoitu vain omaisuuskansaan Israeliin.…

Lue lisää