Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat kirjan lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdantoja lisätään tänne sitä mukaan kun Hetkisen lukuohjelmassa tulee ajankohtaiseksi ko. kirjan lukeminen.

Apostolien teot

Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot muodostavat kaksoisteoksen, jonka perinteisen käsityksen mukaan on kirjoittanut Paavalin matkoilla mukana ollut ”rakas veljemme lääkäri Luukas” (Kol. 4:14). Joissakin kohdin Apostolien tekoja Luukas kertoo tapahtumista me-muodossa ilmaisten näin olleensa itse mukana. Esim. Ap. t. 16:10…

Lue lisää

KIRJE ROOMALAISILLE

Roomalaiskirjettä on sanottu kristillisen kirjallisuuden ensimmäiseksi suureksi teologiseksi teokseksi. Juuri tämän kirjeen avaama näköala uskosta vanhurskauttamiseen oli keskeinen lähtökohta reformaation eli uskonpuhdistuksen käynnistymisessä. Martti Luther on todennut, että vaikka koko Raamattu poltettaisiin, mutta meille jätettäisiin Johanneksen evankeliumi ja Roomalaiskirje, ei…

Lue lisää

Ensimmäinen kirje korinttilaisille

Paavali saapui Korinttiin ensimmäisen kerran toisella lähetysmatkallaan ilmeisesti syksyllä 50 jKr. Hänen 1,5 vuotta kestäneen opetustyönsä seurauksena kaupunkiin syntyi elävä seurakunta. Paavalin toiminnasta Korintissa voi lukea Apostolien tekojen luvusta 18. Paavalin aikana Korintti oli väkirikas satama- ja kauppakaupunki, jossa arvioidaan…

Lue lisää

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE

Apostoli Paavali kirjoitti Toisen kirjeen korinttilaisille todennäköisesti kolmannella lähetysmatkallaan Makedoniassa Filippin kaupungissa vuonna 56. Kirjeen taustalla on hengellisen isän huoli seurakunnan tilasta. Paavali oli perustanut Korintin seurakunnan toisella lähetysmatkallaan suunnilleen vuonna 50 ja lähettänyt sinne noin vuonna 55 Ensimmäisen korinttilaiskirjeen…

Lue lisää

Kirje galatalaisille

Paavali on kirjoittanut Galatalaiskirjeensä todennäköisesti Efesosta käsin 50-luvun puolivälissä. Kirje on tyyliltään yleinen kiertokirje Galatian alueen seurakunnille, jotka Paavali oli perustanut lähetysmatkoillaan Vähän-Aasian sisäosiin eli nykyisen Turkin alueelle. Kirjeensä Paavali kirjoitti yhdessä elämänsä haasteellisimmista vaiheista. Useissa hänen perustamissaan seurakunnissa oli…

Lue lisää

Kirje kolossalaisille

Kolossan kaupunki sijaitsi Fryygian maakunnassa, sisämaassa nykyisen Turkin länsiosassa. Efesoksesta reilut 160 kilometriä valtatietä itään kulkenut saapui Lykosjoen laaksoon, jossa sijaitsi lähekkäin kolme kaupunkia. Naapurit, Laodikea ja Hierapolis, olivat ajaneet väkiluvussa ja merkittävyydessä jo Kolossan ohi, mutta villa- ja värjäämöteollisuus…

Lue lisää

Toinen kirje tessalonikalaisille

Paavali kirjoitti toisen kirjeensä tessalonikalaisille pian ensimmäisen jälkeen, koska seurakuntaan oli ilmaantunut joitakin ongelmia. Jotkut opettivat, ehkä Paavalin ensimmäistä kirjettä väärin tulkiten, että Jeesuksen paluu oli jo käsillä. Ilmeisesti näiden opetusten vuoksi jotkut olivat lopettaneet työnteon ja asettuneet toisten elätettäviksi.…

Lue lisää

Ensimmäinen kirje Timoteukselle

Paavalin kirjeet Timoteukselle ja Titukselle liittyvät läheisesti yhteen. Ne ovat Paavalin viimeisimmät kirjeet ja niitä on kutsuttu yhteisellä nimellä paimenkirjeiksi. Seurakuntien järjestäytyminen alkoi olla tuossa vaiheessa, 60-luvulla, jo pitkällä ja näiden kirjeiden keskeisenä tarkoituksena on antaa ohjeita seurakuntien kaitsijoille. Taustalla…

Lue lisää

Toinen kirje Timoteukselle

Ns. Pastoraalikirjeiden (1–2. Tim. ja Tit.) perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että Paavali pääsi vapaaksi vankeudesta, josta Apostolien tekojen lopussa kerrotaan. Vapaaksi päästyään hän matkusti Aasiaan (2. Tim. 4:13,20) ja ehkä toteutti jo ennen sitä suunnitelmansa matkustaa Espanjaan. Keisari Neron vainojen aikana…

Lue lisää

Kirje Titukselle

Paavalin kirjettä Titukselle kutsutaan pastoraali- eli paimenkirjeeksi, koska se sisältää tärkeitä ohjeita paimenviran hoitamiseen. Titus oli apostoli Paavalin uskollisimpia työtovereita, monissa käytännön tehtävissä luotettavaksi osoittautunut mies. Paavalin kirjeissä Tituksesta annetaan hyvä todistus. Timoteuksen tapaan Titus toimi usein Paavalin lähettiläänä, kun…

Lue lisää