Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat kirjan lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdantoja lisätään tänne sitä mukaan kun Hetkisen lukuohjelmassa tulee ajankohtaiseksi ko. kirjan lukeminen.

Hesekielin kirja

Pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa Hesekiel oli Vanhan testamentin pappi ja profeetta, joka vaikutti profeettana yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Juudan historiassa elettiin silloin sen synkintä aikaa: kansa oli joutunut pois omasta maastaan Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Vuonna 931 eKr. kahtia jakautuneen valtakunnan pohjoisosa Israel oli…

Lue lisää

Danielin kirja

Danielin kirja vie meidät Jerusalemista itäisen suurvallan metropoliin, Babyloniin. Kirjan tapahtumat käynnistyvät vuodesta 605 eKr., jolloin voittamattomaksi luultu, Israelin 10 heimoa nielaissut, Assyria luhistuu lopullisesti Karkemiin taistelussa. Babylonian loisteliaan mutta lyhyen kukoistuksen katkaisee puolestaan Persian nousu ennennäkemättömän laajaksi supervallaksi vuonna…

Lue lisää

Joelin kirja

Joelin kirjassa ei ilmoiteta millään tavoin kirjan kirjoitusajankohtaa. Arviot Joelin kirjan ajoituksesta liikkuvat vuosien 800–300 eKr. välillä. Luther sanoo, että Joel on yksi vanhimmista profeetoista. Kirjan kirjoittajasta, Joelista, tiedämme äärimmäisen vähän. Joelin nimi merkitsee ”Herra on Jumalani”. Julistuksen sisällössä korostuu…

Lue lisää

Aamoksen kirja

Aamoksen nimi tarkoittaa suomeksi taakkaa tai taakankantajaa. Aamos toimi profeettana 700-luvulla eKr. Israelin kuninkaan Jeroboam II:n sekä Juudan kuninkaan Ussian hallituskausien aikana. Hän syntyi eteläisessä kuningaskunnassa Juudassa, mutta suuntasi sanansa lähinnä Israelin pohjoisvaltiolle. Tosin Juudakin sai kyllä kuulla häneltä kunniansa.…

Lue lisää

Joonan kirja

Voimme kutsua Joonan kirjaa Vanhan testamentin lähetyskirjaksi. Tämä on ainoa kerta Vanhassa testamentissa, jolloin profeetta lähetetään julistamaan Herran sanaa pakanakansan keskuuteen. Voidaan myös sanoa, että Joonasta tuli suurkaupunkityön uranuurtaja. Kirjan keskeinen teema on armo, joka ei rajoitu vain omaisuuskansaan Israeliin.…

Lue lisää

Miikan kirja

Profeetta Miika eli noin 700 vuotta eKr. Hänen aikanaan kuninkaina olivat Juudassa Jotam (740–736), Ahas (736–720) ja Hiskia (720–682). Hänen toimintansa jatkui ehkä vielä Manassenkin aikana (2. Kun. 15:32–18, 16; 2. Aik. 27–32). Hän oli siis Jesajan ja Hoosean aikalainen.…

Lue lisää

Nahumin kirja

Kirjan alussa profeetta Nahumin kerrotaan olevan kotoisin Elkosista, mutta tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, missä Elkos on sijainnut. Vaihtoehtoina on esitetty kahtia jakautuneen Israelin etelävaltakuntaa eli Juudaa, Assyrian suurvaltaa sekä Kapernaumin kaupunkia, joka sijaitsi Assyrian 722 eKr. valloittaman Israelin pohjoisvaltakunnan…

Lue lisää

Habakukin kirja

Habakukin kirjassa ei kerrota, milloin kirja on kirjoitettu, mutta kirjan sanomasta ymmärrämme, että se on kirjoitettu aikana, jolloin Juudassa on ollut erityisen paljon epäjumalanpalvelusta, sortoa, vääryyttä ja väkivaltaa. Todennäköisesti se on kirjoitettu kuningas Jojakimin aikana (609–597 eKr). Jojakim ei kuninkaaksi…

Lue lisää

Sefanjan kirja

Sefanja vaikutti noin vuoden 630 eKr. tienoilla Juudassa, jonka kuninkaana oli Josia (640–609 eKr). Sefanja kuului itsekin kuningassukuun ja oli kuningas Josian pikkuserkku. Sefanjan kirja sisältää pääasiassa tuomion julistusta. Sefanja kuvailee niitä eri onnettomuuksia, joita Jumala aikoo sallia niin Juudalle…

Lue lisää

Haggain kirja

Profeetta Haggain saamat profetiat ajoittuvat Persian kuningas Dareios I:n toiseen hallitusvuoteen eli vuoteen 520 eKr. Persian kuningas Kyyros oli antanut pakkosiirtolaisuudessa olleille juutalaisille vuonna 539 eKr. luvan palata omaan maahansa. Tämän jälkeen ensimmäiset juutalaiset, tosin vain pieni osa kansasta, olivat…

Lue lisää