JEREMIAN KIRJA

Toisin kuin muissa Vanhan testamentin profeettakirjoissa, Jeremian kirjassa kerrotaan paljon Jeremiasta itsestään, hänen elämästään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Jeremian tehtävänä oli kertoa kansalleen tulevista tuomioista, jollei se tekisi parannusta. Tehtävä oli raskas, sillä kansa torjui hänet. Jeremiasta on sanottu, että hän oli kuin sielunhoitaja, jonka oli määrä saattaa kuolemantuomittu mestauslavalle.

Jeremia syntyi pappissukuun ja oli kotoisin Anatotista, aivan Jerusalemin koillispuolella. Jumala valitsi Jeremian profeetaksi jo ennen hänen syntymäänsä ja kutsui hänet tehtävään hyvin nuorena. Jeremia sai kutsun Juudan viimeisen hurskaan kuninkaan Josian 13. hallitusvuonna eli vuonna 627 eKr. Josian kuoltua 609 eKr. Jeremia oli surijoiden joukossa tämän hautajaisissa (2. Aik. 35:25). Sen jälkeen hän toimi profeettana neljän muunkin Juudan kuninkaan aikana, kunnes viimeinenkin heistä vietiin Babyloniaan vankeuteen vuonna 587 eKr., jolloin Babylonian armeija valloitti Jerusalemin, tuhosi temppelin ja vei lähes kaikki sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen.

Temppelin tuhon jälkeen Jeremia jatkoi tehtäväänsä Jerusalemiin jääneen pienen joukon parissa. Kun hänet pakotettiin lähtemään Egyptiin, hän jatkoi vielä sielläkin uskollisesti julistustyötään kuolemaansa saakka.

Jeremiaa kutsutaan särkyneen sydämen profeetaksi. Hänen elämälleen antoivat leimansa kaksi asiaa: kyyneleet ja yksinäisyys. Ne ovat hänen julistustyönsä tunnusmerkit. Jumala valitsi kovan tuomion sanoman julistajaksi miehen, jolla oli herkkä ja myötätuntoinen sydän. Hänen julistamansa sanoma mursi hänen oman sydämensä. Jumala halusi Israelin kansan tietävän, että vaikka hän lähettikin heidät pakkosiirtolaisuuteen ja tuomitsi heidät, se särki Hänen sydämensä.

Jeremian sanoma oli sellainen, jota mikään kansa ei missään nimessä toivoisi kuulevansa; siksi se myös torjuttiin. Jeremiaa kutsuttiin maanpetturiksi, koska hän sanoi, että hänen kansansa tuli suostua Babylonian valtaan. Etsikon aika oli ohi. Mitään muuta ei ollut enää tehtävissä kuin antautuminen.

Voimme nähdä yhtäläisyyksiä Jeremian ajan ja oman aikamme välillä. Nykyäänkin Jumala ja hänen tahtonsa jätetään kovin helposti suunnitelmien ulkopuolelle. Raamatun sanoman esiin nostaminen ei synnytä omana aikanammekaan suosionosoituksia.

Jeremian kirjan lukemista voi vaikeuttaa kronologinen epäjärjestys, sillä kirjassa hypitään ajassa eteenpäin ja taaksepäin jopa kymmeniä vuosia.

Jeremia ennusti pakkosiirtolaisuuden kestävän 70 vuotta. Mutta hän näki myös pakkosiirtolaisuuden pimeän ajan toisella puolella odottavaan valoisampaan aikaan. Niinpä hän puhui tulevaisuudesta myös niin lohdullisin sanoin, että niille on muualta Raamatusta vaikeaa löytää vertaa.

Avainjae

Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra.
Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
– Jer. 29:11