Ensimmäinen kuninkaiden kirja

Kuninkaiden kirjat jatkuvat suoraan siitä, mihin Samuelin kirjat päättyivät. Alun perin heprealaisessa Raamatussa Kuninkaiden kirjat olivatkin osa suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluivat myös Samuelin kirjat.

Nimensä mukaisesti kuninkaiden kirjat kuvaavat Israelin kansan historiaa kuninkaiden avulla. Näkökulma on siinä, miten hyvin tai huonosti kuninkaat noudattivat Jumalan tahtoa. Jumalan tahtoa etsinyt kuningas käänsi koko kansan pois epäjumalanpalveluksesta ja siten tuhoon johtavalta tietä. Toisaalta Jumalan tahdosta piittaamaton kuningas saattoi tuhota kaiken sen hyvän, mitä edelliset sukupolvet olivat saaneet aikaan.

Ensimmäinen kuninkaiden kirja jakaantuu kahteen osaan: kirjan alkuosa kertoo kuningas Salomon valtakaudesta, loppuosa jakaantuneen valtakunnan ajasta. Salomon aika oli rauhan ja Jumalan siunauksen aikaa. Salomo sai Jumalalta viisauden hallita kansaa, ja lisäksi rikkautta ja kunniaa. Hänen aikanaan Jerusalemiin rakennettiin loistokas temppeli. Temppelin merkitys oli suuri, sillä vain siellä oli lupa uhrata uhreja syntien sovitukseksi. Temppelin merkityksen ymmärtäminen on tärkeää myös Uuden testamentin ymmärtämisen kannalta.

Salomo ei kuitenkaan pysynyt isänsä Daavidin tavoin elämänsä loppuun asti kuuliaisena Jumalalle, vaan alkoi hallintokautensa lopulla suosia epäjumalanpalvelusta. Salomon jälkeen valtakunta jakaantui kahteen osaan: eteläiseen Juudaan ja pohjoiseen Israeliin. Vain Juudaa hallitsivat Daavidin sukuun kuuluvat kuninkaat. Tämä on tärkeä näkökulma, sillä Jumala oli luvannut Daavidin suvun kuninkuuden kestävän ikuisesti (2. Sam. 7:16).

Pohjoisvaltakunnassa ei ollut yhtään hyvää, Jumalan tahtoa etsinyttä kuningasta, vaan se kulki vääjäämättömästi kohti tuhoa. Juudassa tilanne oli parempi, sillä siellä nousi aina välillä valtaan kuningas, joka hävitti epäjumalanpalvelusta.

Profeettojen merkitys nousi keskeiseksi Jumalan ja kansan välisissä suhteissa. Ensimmäisen kuninkaiden kirjan merkittävin profeetta on Elia, joka vaikutti pohjoisvaltakunnassa epäjumalanpalvelijana tunnetun kuningas Ahabin aikaan.

Avainjae:

Salomo rakensi temppelin valmiiksi.
– 1. Kun. 6:14

Raamatun kirjojen johdannot ovat osa raamatunlukuopas Hetkisen lisämateriaalia. Hetkinen on Raamatunlukijain Liiton tilattava raamatunlukulehti, joka sisältää päivittäisen lukuohjelman ja raamatunkohtiin liittyviä lyhyitä opetuksia. Hetkinen-lehdessä luemme monipuolisesti läpi koko Raamattua ja lukuohjelmaan voi tulla mukaan milloin vain. Hetkisen tilaaja voi halutessaan lukea lehteä myös netissä ja mobiililla.

Tilaa tästä itsellesi oma Hetkinen.