Haggain kirja

Profeetta Haggain saamat profetiat ajoittuvat Persian kuningas Dareios I:n toiseen hallitusvuoteen eli vuoteen 520 eKr. Persian kuningas Kyyros oli antanut pakkosiirtolaisuudessa olleille juutalaisille vuonna 539 eKr. luvan palata omaan maahansa. Tämän jälkeen ensimmäiset juutalaiset, tosin vain pieni osa kansasta, olivat palanneet kotimaahansa ja aloittaneet Jerusalemin temppelin jälleenrakentamisen seuraavana vuonna (Esra 3). Rakennustyö kuitenkin keskeytyi ja oli Haggain saadessa profetiansa ollut keskeytyneenä jo yli 17 vuotta (Esra 4:24). Haggai kehotti aloittamaan temppelin rakentamisen, ja hänen sekä myös profeetta Sakarjan rohkaisemana rakennustyö pääsikin uudelleen käyntiin (Esra 5:1–2). Haggai sai kaikki lyhyen kirjansa sisältämät profetiat neljän kuukauden kuluessa. Kun temppelin rakennustyö oli aloitettu, hänen saamansa profetiat rohkaisivat kansaa jatkamaan rakennustyötä ja elämään pyhää elämää.

Varsinaisen rakennustyön toteuttajat olivat Persian asettama Juudan käskynhaltija Serubbabel ja juutalaisten ylipappi Joosua. Profeettojen rooli oli muistuttaa Jumalan lupauksista ja antaa henkistä ja hengellistä tukea kansalle vaikeana aikana. Temppelin jälleenrakennustyö kohtasi kovaa vastustusta, mutta saatiin lopulta päätökseen. Kyse on toisesta temppelistä, joka vihittiin käyttöönsä vuonna 516 eKr.

Haggai esitellään vain profeetta Haggaina, eikä hänen vanhempiaan mainita, mikä on Raamatussa harvinaista. Ilmeisesti Haggai oli niin tunnettu, että häntä ei tarvinnut esitellä.

Haggai kehotti kansaa jatkamaan temppelin rakentamista omien talojen kunnostamisen sijaan. Haggain kirja muistuttaa myös meitä laittamaan omassa elämässämme asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen.

Avainjae

Ryhtykää työhön!
Minä olen teidän kanssanne,
sanoo Herra Sebaot.
Hagg. 2:4

Raamatun kirjojen johdannot ovat osa raamatunlukuopas Hetkisen lisämateriaalia. Hetkinen on Raamatunlukijain Liiton tilattava raamatunlukulehti, joka sisältää päivittäisen lukuohjelman ja raamatunkohtiin liittyviä lyhyitä opetuksia. Hetkinen-lehdessä luemme monipuolisesti läpi koko Raamattua ja lukuohjelmaan voi tulla mukaan milloin vain. Hetkisen tilaaja voi halutessaan lukea lehteä myös netissä ja mobiililla.

Tilaa tästä itsellesi oma Hetkinen.