Nahumin kirja

Kirjan alussa profeetta Nahumin kerrotaan olevan kotoisin Elkosista, mutta tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, missä Elkos on sijainnut. Vaihtoehtoina on esitetty kahtia jakautuneen Israelin etelävaltakuntaa eli Juudaa, Assyrian suurvaltaa sekä Kapernaumin kaupunkia, joka sijaitsi Assyrian 722 eKr. valloittaman Israelin pohjoisvaltakunnan alueella. Kapernaumin nimi nimittäin tarkoittaa Nahumin kylää. Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että Nahum on ainakin toiminut Juudassa, oli hän sitten sieltä kotoisin tai ei.

Nahumin kirja on kirjoitettu Juudan kuningas Josian aikana, todennäköisesti vuoden 620 eKr. tienoilla, jolloin Josian käynnistämä hengellinen uudistusohjelma oli jo alkanut. Nahumin kirja on nimittäin poikkeuksellinen siinä mielessä, että se ei sisällä ollenkaan tuomionjulistusta Juudalle, vaan ainoastaan Assyrian suurvallalle ja sen pääkaupungille Ninivelle. Nahumin nimi tarkoittaa lohduttajaa, ja Juudalle sanoma suuren ja pelottavan vihollisen tuhoutumisesta olikin lohdullinen.

Nahumin kirja kertoo Jumalan pyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Vaikka Jumala on pitkämielinen, hän lopulta rankaisee tehdyt vääryydet. Hänen valtansa on suurempi kuin yhdenkään hallitsijan tai suurvallan. Hän pystyy varjelemaan suurimmankin vihollisen edessä.

Profeetta Joona oli ennustanut Niniven tuhoa jo yli sata vuotta aiemmin, mutta silloin niniveläiset olivat tehneet parannusta eikä Jumala siksi tuolloin toteuttanut uhkaustaan. Nahumin aikana Ninivessä oli taas täysin palattu epäjumalanpalvelukseen ja äärimmäiseen julmuuteen. Nahumin ennustama Niniven tuho tapahtui vuonna 612 eKr.

Avainjae

Herra on kärsivällinen,
mutta hänen voimansa on suuri,
ei hän jätä rankaisematta.
– Nah. 1:3

Raamatun kirjojen johdannot ovat osa raamatunlukuopas Hetkisen lisämateriaalia. Hetkinen on Raamatunlukijain Liiton tilattava raamatunlukulehti, joka sisältää päivittäisen lukuohjelman ja raamatunkohtiin liittyviä lyhyitä opetuksia. Hetkinen-lehdessä luemme monipuolisesti läpi koko Raamattua ja lukuohjelmaan voi tulla mukaan milloin vain. Hetkisen tilaaja voi halutessaan lukea lehteä myös netissä ja mobiililla.

Tilaa tästä itsellesi oma Hetkinen.