Ensimmäinen kirje korinttilaisille

Paavali saapui Korinttiin ensimmäisen kerran toisella lähetysmatkallaan ilmeisesti syksyllä 50 jKr. Hänen 1,5 vuotta kestäneen opetustyönsä seurauksena kaupunkiin syntyi elävä seurakunta. Paavalin toiminnasta Korintissa voi lukea Apostolien tekojen luvusta 18.

Paavalin aikana Korintti oli väkirikas satama- ja kauppakaupunki, jossa arvioidaan olleen neljännesmiljoona asukasta. Korintti oli tuolloin noin sata vuotta vanha kaupunki, sillä roomalaiset sotajoukot olivat tuhonneet sen perusteellisesti 146 eKr. Vuonna 44 eKr. Julius Caesar oli rakennuttanut kaupungin uudestaan ja siirrättänyt sinne asumaan mm. roomalaisia siirtolaisia, vanhoja sotilaita ja vapautettuja orjia. Kaupunkiin muutti kreikkalaisia, juutalaisia ja itämaalaisia. Se oli siis varsin kansainvälinen, monikulttuurinen ja moniuskontoinen paikka. Kaupungin läheisyydessä sijaitsi valtava Afroditen temppeli, jossa palveli noin tuhat epäjumalan papitarta temppelin ollessa käytännössä suuri ilotalo. ”Korinttilaisittain elämisestä” tulikin käsite, joka merkitsi seksuaalista hillittömyyttä.

Ensimmäisen Korinttilaiskirjeen Paavali kirjoitti kolmannen lähetysmatkansa aikana todennäköisesti vuonna 55 Efesoksessa, jossa hän viipyi lähes kolme vuotta. Paavali kirjoitti kirjeensä vastaukseksi korinttilaisilta saamaansa, monia kysymyksiä sisältäneeseen kirjeeseen sekä muutoin Korintin seurakunnasta kuulemiinsa huolestuttaviin uutisiin. Ilmeisesti jo ennen tätä ns. Ensimmäistä korinttilaiskirjettä Paavali oli kirjoittanut Korintin seurakunnalle kirjeen, joka ei kuitenkaan ole säilynyt.

Kaupungin moraaliton elämä asetti haasteensa seurakunnalle, ja jo muutamassa vuodessa seurakuntaan oli pesiytynyt monia ongelmia: puoluemielisyys, seksuaaliset ongelmat ja keskinäiset riidat. Paavali puuttuu kuulemiinsa epäkohtiin ja opettaa mm. avioliitosta, suhtautumisesta epäjumalille uhrattuun lihaan, ehtoollisen vietosta ja armolahjoista. Kirjettä pidetään Paavalin eettisenä pääkirjeenä. Vaikka kirje on Paavalin kannanotto Korintin seurakunnan tilanteeseen, se on ajankohtainen tänäänkin, sillä se vastaa kysymykseen: miten elää kristittynä pakanallisen/maallistuneen yhteiskunnan keskellä? Paavali korostaa kirjeessä myös Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen merkitystä.

Avainjae:

Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi.
– 1. Kor. 15:3