KIRJE ROOMALAISILLE

Roomalaiskirjettä on sanottu kristillisen kirjallisuuden ensimmäiseksi suureksi teologiseksi teokseksi. Juuri tämän kirjeen avaama näköala uskosta vanhurskauttamiseen oli keskeinen lähtökohta reformaation eli uskonpuhdistuksen käynnistymisessä. Martti Luther on todennut, että vaikka koko Raamattu poltettaisiin, mutta meille jätettäisiin Johanneksen evankeliumi ja Roomalaiskirje, ei mitään olennaista olisi menetetty, sillä niihin sisältyy tärkein tieto, mitä ihmisille on Jeesuksesta ja pelastuksesta annettu.

Paavali kirjoittaa enemmistöltään pakanakristilliselle seurakunnalle, jolle hän itse oli tuntematon. Hän oli kuitenkin jo pitkään toivonut pääsevänsä käymään Rooman valtakunnan ja tavallaan koko silloisen maailman pääkaupunkiin. Paavalin toimintahan keskittyi muutenkin erityisesti valtakunnan suurimpiin kaupunkeihin. Hän ymmärsi, että jo siihen aikaan suurissa kaupungeissa sijansa saaneet virikkeet levisivät kuin omalla painollaan niin hyvässä kuin pahassa myös ympäristöön.

Sitä, milloin Roomaan oli syntynyt kristillinen seurakunta, ei tarkkaan tiedetä. Joka tapauksessa ensimmäisenä kristillisenä helluntaina Jerusalemiin oli saapunut juutalaisia myös Roomasta (Ap. t. 2:10). Eli on mahdollista, että nämä ihmiset käynnistivät seurakunnan kotikaupungissaan.

Roomassa kristityt joutuivat pian ristiriitoihin siellä asuneiden juutalaisten kanssa. Roomalainen historioitsija Suetonius kertoo keisari Claudiuksen karkottaneen juutalaiset Roomasta (luultavasti v. 49), koska he järjestivät jatkuvasti ”Chrestuksesta johtuvia” mellakoita (Ap. t. 18:1–2). Pakanakristityt saivat jäädä kaupunkiin ja siten heidän asemansa tuli seurakunnassa hallitsevaksi. Ilmeisesti tämän kirjeen kirjoittamisen aikaan, kun Claudiuskin oli jo kuollut, juutalaisten karkotus oli päättynyt.

Roomalaiskirjeessäkin erityisesti pakanoiden apostoli Paavali ottaa toistuvasti huomioon myös juutalaiset ja heidän asemansa kirkossa.

Avainjae

Jumala on näet tehnyt kaikki
tottelemattomuuden vangeiksi,
jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.
– Room. 11:32