Evankeliumi Johanneksen mukaan

Evankeliumissa itsessään ei mainita sen kirjoittajaa, mutta vanhan kirkon yksimielisen todistuksen mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen laatima. Kirkkoisä Irenaeukselta on säilynyt kirjoitus, jossa hän sanoo opetuslapsi Johanneksen kirjoittaneen evankeliumin: ”Sitten on Johannes, Herran opetuslapsi, joka myös on nojannut hänen rintaansa, kirjoittanut evankeliuminsa oleskellessaan Efesossa Aasiassa.” Vuonna 200 kuollut Irenaeus oli ollut piispa Polykarpoksen oppilas. Polykarpos puolestaan oli ollut apostoli Johanneksen oppilas, joten Irenaeuksen tietoa evankeliumin kirjoittajasta voidaan pitää varsin luotettavana. Jos evankeliumin olisi kirjoittanut joku muu kuin Johannes, olisi myös vaikea ymmärtää, miksi koko kirjassa ei mainita kertaakaan opetuslapsi Johannesta nimeltä, vaikka tämä kuului Jeesuksen kolmen läheisimmän opetuslapsen joukkoon.

Johanneksen evankeliumi eroaa kolmesta muusta evankeliumista siinä, että Johannes ei sisällytä evankeliumiinsa lainkaan esimerkiksi Jeesuksen sukuluetteloja, syntymää, kastetta, kiusausta, Getsemanen kärsimystä tai taivaaseen astumista. Johannes keskittyy Jeesuksen julkisen toiminnan ensimmäiseen vuoteen, josta muut evankeliumit eivät juurikaan kerro, sekä ristin ja ylösnousemuksen tapahtumiin. Johannes korostaa Jeesuksen toimintaa Jerusalemissa, kun taas muissa evankeliumeissa painottuu toiminta Galileassa. Johanneksen evankeliumin tyyli on pohdiskeleva ja siinä painottuvat Jeesuksen keskustelut yksityisten ihmisten kanssa ja opetuslasten opettamiseen. Sen sijaan Johannes kertoo vain muutamia, tarkkaan valittuja tunnustekoja. Voidaankin todeta, että Johanneksella on muita enemmän puheita ja vähemmän toimintaa.

Johanneksen evankeliumin leimaa-antavin korostus on Jeesuksen jumaluus. Se alkaa ihan ensimmäisistä jakeista Jumalan tulemisella ihmiseksi ja huipentuu Tuomaksen huudahdukseen: ”Minun Herrani ja Jumalani!” Johanneksen evankeliumista löytyvät myös ”Minä olen” -lausumat, joilla Jeesus todisti olevansa Jumalan Poika. Jumala tuli ihmiseksi ja kuoli meidän syntiemme tähden ristillä.

Johanneksen evankeliumin tarkoitus on ilmaistu selvimmin Joh. 20:31 sanoissa: ”Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.” Johanneksen evankeliumin päämäärä on vakuuttaa lukijat Jeesuksen messiaanisuudesta ja jumaluudesta.

Avainjae:

Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme,
että hän todella on maailman pelastaja.
– Joh. 4:42

Raamatun kirjojen johdannot ovat osa raamatunlukuopas Hetkisen lisämateriaalia. Hetkinen on Raamatunlukijain Liiton tilattava raamatunlukulehti, joka sisältää päivittäisen lukuohjelman ja raamatunkohtiin liittyviä lyhyitä opetuksia. Hetkinen-lehdessä luemme monipuolisesti läpi koko Raamattua ja lukuohjelmaan voi tulla mukaan milloin vain. Hetkisen tilaaja voi halutessaan lukea ja kuunnella lehteä myös netissä ja mobiililaitteella.

Tilaa tästä itsellesi oma Hetkinen.

BibleProject: Esittelyssä Evankeliumi Johanneksen mukaan 1–12

Video linkitetty BibleProjectin luvalla.

BibleProject: Esittelyssä Evankeliumi Johanneksen mukaan 13–21

Video linkitetty BibleProjectin luvalla.