Miikan kirja

Profeetta Miika eli noin 700 vuotta eKr. Hänen aikanaan kuninkaina olivat Juudassa Jotam (740–736), Ahas (736–720) ja Hiskia (720–682). Hänen toimintansa jatkui ehkä vielä Manassenkin aikana (2. Kun. 15:32–18, 16; 2. Aik. 27–32). Hän oli siis Jesajan ja Hoosean aikalainen.

Miikan kirjan taustalla on tuon ajan sotilaspoliittinen tilanne. Assyrian uhkan vuoksi Juudan ja Israelin hallitsijoilla oli suuri kiusaus liittoutua Egyptin ja Syyrian kanssa. Liittoutuminen saattoi tuntua poliittisesti viisaalta, mutta ei ollut sitä hengellisessä mielessä. Se kertoi epäluottamuksesta Herraa kohtaan, joka oli luvannut olla kansansa turvana.

Miika oli kotoisin Moseretista, joka sijaitsi n. 30 km lounaaseen Jerusalemista. Hänen mainitsemansa monet paikannimet osoittavat hänen tunteneen hyvin maansa ja siinä vallalla olleen jumalanvastaisuuden. Miika paljasti Israelin ja Juudan synnit, joilla Jumalan kansa oli hylännyt Jumalansa. Hän julisti tulevan tuomion, mutta kertoi erityisen voimakkaasti tulevasta pelastuksesta ja Messiaasta. Miikan kirja rohkaisee meitäkin näkemään syntimme ja edessä olevan tuomion, mutta myös turvautumaan pelastajaan, Jeesukseen.

Kolme ensimmäistä lukua ovat tuomion julistusta. Tuomiota julistetaan niin pohjoiselle Israelille ja sen pääkaupungille Samarialle kuin myös eteläiselle Juudalle ja sen pääkaupungille Jerusalemille. Näissä luvuissa profeetta myös luettelee kansan ja sen johtajien syntejä, joiden tähden tuomio tulee. Luvut 4–5 sisältävät lupauksen tulevasta rauhan valtakunnasta, vihollisten kukistumisesta ja Betlehemistä tulevasta kuninkaasta. Miikan kirjasta siis löytyy ennustus Messiaan syntymäpaikasta: ”Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija.” (Miika 5:1.) Luvuissa 6–7 kuvataan sekä Israelin syyllisyys ja tuomio että sen nousu ja siunaus.

Miikan kirjan voi myös jakaa kolmeen osaan siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Jokaisen jakson alkupuolella on kuulkaa-kehotus (1:2; 3:1; 6:1), ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyvät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa, toinen jakso päättyy lupaukseen kostosta Israelin vihollisille (5:14), ja kolmannen jakson loppu sisältää lupauksen anteeksiannosta Abrahamin jälkeläisille.

Nimi ”Miika” on suomeksi ”kuka on niin kuin Herra” eli kuka on Herran vertainen? Näin profeetan oma nimi löytyy myös avainjakeesta 7:18.

Avainjae

Jumala, onko sinun vertaistasi!
Sinä annat synnit anteeksi
ja jätät rankaisematta
jäljelle jääneen kansasi rikkomukset.
Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias.
– Miika 7:18

Raamatun kirjojen johdannot ovat osa raamatunlukuopas Hetkisen lisämateriaalia. Hetkinen on Raamatunlukijain Liiton tilattava raamatunlukulehti, joka sisältää päivittäisen lukuohjelman ja raamatunkohtiin liittyviä lyhyitä opetuksia. Hetkinen-lehdessä luemme monipuolisesti läpi koko Raamattua ja lukuohjelmaan voi tulla mukaan milloin vain. Hetkisen tilaaja voi halutessaan lukea lehteä myös netissä ja mobiililla.

Tilaa tästä itsellesi oma Hetkinen.