Pyhä Hengen läsnäolo

Kysymys: Miten kristityt tuntevat Pyhän Hengen läsnäolon nykypäivänä?

Vastaus

Pyhän Hengen läsnäolo ei ole ensisijaisesti tunteen vaan uskon asia. Jumalan sana lupaa, että Pyhä Henki annetaan meille lahjaksi, kun meidät on kastettu Jeesuksen nimeen ja uskossa käännymme hänen puoleensa (Apt. 2:38). Edelleen Sana kehottaa: ”Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne” (Ef. 5:18).

Pyhä Henki on Jumalan Henki. Hän on Kristus meissä. Kristus on kuitenkin niin hienovarainen, että hän ei hallitse meitä väkisin, vaan odottaa, että annamme hänelle jatkuvasti hallintavallan elämässämme. Siksi, kun pyydämme Häntä täyttämään elämämme eli hallitsemaan elämäämme, saamme myös luottaa, että Hän tekee niin. Ks. 1. Joh. 5:14-15.

Pyhän Hengen läsnäolo voi tuntua sisäisenä ilona, rauhana ja levollisuutena, sekä myös voimana ja rohkeutena, kun toimimme hänen sanansa mukaan. Jotkut kokevat halua ylistää Jumalaa itselle ennestään vieraalla kielellä jne. Pyhä Henki on annettu meille lahjaksi. Jumalan lahjat on tarkoitettu käyttöön: lähimmäisten ja seurakunnan palvelemiseen sekä oppaaksi ja turvaksi elämämme matkalle. Hän tekee elämämme mielekkääksi.

Pyhän Hengen läsnäolo voi myös näkyä tai todentua siinä, millaista hedelmää elämämme tuottaa, mutta aina emme itse sitäkään saa nähdä. Tunteet ja tuntemukset voivat kuitenkin viedä meitä myös harhaan. Tärkeintä Jumalan lapsen elämässä on kuitenkin usko eli luottamus ja kuuliaisuus Hänen Sanansa lupauksia ja käskyjä kohtaan. Siinä Pyhä Henki auttaa meitä.

Kirjoittaja