Mitä Raamattu sanoo pelastusvarmuudesta?

Kysymys: Mitä kohtia Raamatusta löytyy käsittäen ihmisen pelastusvarmuutta?!

Vastaus

Raamattu korostaa hyvin voimakkaasti sitä, että Jumala on valmistanut pelastuksen kaikille: ”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille” (Tiit. 2:11). ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa” (2. Kor. 15:19, KR38). Jumala ei halua yhdenkään ihmisen joutuvan kadotukseen, vaan hän tahtoo, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:4). Siksi evankeliumia on käsketty julistaa ”kaikille luoduille” ja ”joka sen uskoo (turvautuu siihen) ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:15–16).

Jumalalta ei mikään ole salassa. Jumala on jo ennen maailman luomista tiennyt kaiken, mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Vaikka Jumala on valmistanut pelastuksen kaikille ja haluaa pelastaa jokaisen ihmisen, hän on myös jo ennen maailman perustamista tiennyt, ketkä vastaanottavat hänen valmistamansa pelastuksen. Tuon ennaltatietämisensä perusteella Jumala on ennaltamäärännyt uskovat pelastukseen. Room. 8:29: ”Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut (alkutekstissä: tuntenut tai tietänyt edeltä), hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa.” Jumalan ennaltatietäminen ei ole kuitenkaan syy siihen, että osa ihmisistä kovettaa sydämensä ja kieltäytyy vastaanottamasta pelastusta.

Kohdat, jotka puhuvat Jumalan ennaltatietämisestä ja ennaltamääräämisestä, on kirjoitettu uskoville vahvistamaan uskoa ja pelastusvarmuutta. Esimerkiksi se, että ”Jumala on jo ennen maailman luomista valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina” (Ef. 1:4), osoittaa, miten pelastuksemme perustuu kokonaan Jumalan toimintaan. Pelastuksemme ei perustu siihen, mitä me olemme, vaan Jumalaan, joka on valmistanut meille pelastuksen ja asettanut meidät valmistamaansa pelastukseen. Jos pelastuksemme perustuisi edes osittain omiin kykyihimme tai vaellukseemme, kukaan ei voisi olla varma pelastuksestaan.

Kirjoittaja