Jumalan/jumalien pojat

Kysymys: Tässä puhutaan Jumalan pojista. Keitä nämä Jumalan pojat olivat, tästä saa sen käsityksen, että niitä oli useampia? Raamattu puhuu toisaalla että Jumala antoi "ainoan poikansa (Joh 3:16)" ja on paljon muitakin kohtia, missä puhutaan ainoasta Jumalan pojasta, joka ymmärtääkseni näissä yhteyksissä on Jeesus Kristus.

Vastaus

Tässä raamatunkohdassa vanha (1938) ja uusi suomennos poikkeavat hiukan toisistaan. Vanha puhuu Jumalan Pojista, uusi jumalien pojista. Alkutekstin monikollinen muoto Elohim antaa mahdollisuuden molempiin. Itse kallistun uuden käännöksen puoleen, sillä asiayhteys siinä, mitä nuo jumalien pojat tekevät, on selvästi negatiivinen. Ne mieltyvät ihmiskunnan naisiin ja saavat heidän kanssaan jälkeläisiä, joita nimitetään jättiläisiksi, heprea nefilim.

Ajattelen, että jumalien pojat ovat Jumalan luoman näkymättömän henkiolentomaailman langenneen osan edustajia. Yksi ylienkeleistähän ylpistyi ja joutui karkotetuksi, mutta sai Adamin ja Eevan mukaan kapinaansa. Vedenpaisumuksen jälkeen ei jumalien poikien ja naisten jälkeläisistä enää kerrota; muutoin jättiläisistä kylläkin. Enkelimaailmassa itsessään ei tapahdu avioitumisia (Matt. 22:30)

Olet oikeassa, että on sitten aivan eri asia, kun Raamattu puhuu Jumalan ainoasta Pojasta eli Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on samalla kertaa Jumalan ja Ihmisen poika eli jumalihminen, jouluna tänne ihmiseksi syntynyt, Jumalan pyhän kolminaisuuden yksi persoona. Hän ei ole luomakuntaa, vaan oli itse mukana luomisessa.

Tuohon vaikeaan yksittäiseen Raamatun alkupuolen jakeeseen löytyy muitakin näkökulmia. Niistä voi lukea esim. Eero Junakkaan kirjasta Esseitä Vanhan testamentin vaikeista kohdista, s. 24–26.

Kirjoittaja