Latauspaikka 15

VIIKON EVÄS 19.8.2019

Jumala, tarvitsen voimaasi. Totuutesi antaa voimaa, vaikka se onkin kovaa kuultavaa. Jumala, kirkasta minulle totuutesi.

Joh. 16:1-4

1»Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. 2Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. 3Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. 4Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne.

Jeesus toivoo, ettei uskomme perustuisi harhakäsityksille. Hän valmistaa meitä siihen, että hänen seuraamisensa ei ole helppoa. Jotkut tulevat surmaamaan Jeesuksen opetuslapsia luullen palvelevansa Jumalaa, sillä he eivät tunne Häntä. On rajua tajuta, että mekin saatamme vielä tulla vainotuiksi. Toisaalta tämä on myös hyvä kuulla, koska Jeesus kertoo tietävänsä, mitä joudumme kokemaan tälläkin hetkellä. Jumala on läsnä vainoissa ja ahdistuksissa.

Päätä, että tänä päivänä tunnustat julkisesti olevasi Jeesuksen opetuslapsi.

Rukous

Jumala, kiitos, että et salaa totuutta meitä vaan ilmoitat sen sanassasi. Kiitos, että et koeta saada itsellesi seuraajia paljastamalla vain osan totuudesta, vaan kerrot meille karut tosiasiat siitä, mitä joudumme maksamaan ollessamme opetuslapsiasi. Jumala, seuraamisesi vaatii voimia, joita minulla ei ole. Tarvitsen sinut voimakseni taistelussa valtakuntasi leviämisestä.