Latauspaikka 1

VIIKON EVÄS 14.1.2019

Rakas Jumala! Toivon voivani palvella sinua ja elää Jeesus Kristus Herranani. Haluan elää sinun seuraajanasi. Mutta tarvitsen apuasi: anna minulle rohkeutta! Aamen.

Joh. 12:9-11

Betaniaan saapui suuri joukko juutalaisia, jotka olivat kuulleet Jeesuksen olevan siellä. He eivät tulleet ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myös nähdäkseen Lasaruksen, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Niinpä ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen.

Ajattele, että joku on niin voimakas todistus Jeesuksesta, että hänet halutaan tappaa. Ei ole tietenkään luonnollista toivoa omaa kuolemaansa. Meidän tulisi kuitenkin elää niin selvästi kristittyinä, ettei se olisi muille ihmisille samantekevää. Kristityt saavat kertoa maailmalle, mitä Jeesus on tehnyt, ja miten paljon hän rakastaa kaikkia ihmisiä.

Kristittynä oleminen on ilmaista. Toisaalta se maksaa.

Rukous

Anna minulle rohkeutta ja voimaa seurata sinua, Herra!