Latauspaikka 12

VIIKON EVÄS 2.9.2019

Rakas Jumala, Pyhä Henki, johda minut koko totuuteen, että voin käsittää, ottaa vastaan ja elää Jumalan sanan ja johdatuksen mukaan.

Joh 16:12-15

12»Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 13Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. 15Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.»

Raamattu on kirjana mielenkiintoinen, mutta Pyhän Hengen vaikutuksesta siitä tulee elämää antava. Hänen avullaan voimme ymmärtää Raamatun sisältöä sellaisena kuin Jumala on tarkoittanut. Ilman Pyhän Hengen johdatusta tulee esimerkiksi rististä hullutus (1.Kor.1:18).

Emme pysty omaksumaan koko Raamatun sanomaa kerralla vaan Pyhä Henki johtaa meitä vähitellen totuuden tuntemiseen. Ymmärrämme täydellisesti vasta taivaassa, mutta nytkin saamme kaiken aikaa oppia. Vastasyntynyt ei voi omaksua kaikkia asioita kerralla, vaan oppii vähitellen toistamalla. Samoin Pyhä Henki toistaa meille totuutta, jotta oppisimme.

Mitä Pyhä Henki voi opettaa sinulle tänään?

Rukous

Jumala, Pyhä Henki, rukoilen, että johdat minua elämän tiellä niin, että ymmärrän raamatun sanoman ja elän sitä todeksi, jotta lähimmäisenikin saavat nähdä sen.