Pixabay Syren 3423889 1920

VIIKON EVÄS 10.6.2019

Kiitä Jeesusta siitä siunauksesta, että saat tuntea hänet. Kiitä häntä siitä, että saat lukea hänen sanaansa.

Joh. 14:15-18

15»Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. 16Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.17Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. 18»En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.

Jeesus ei puhu tässä siitä, että tulisimme tekojemme kautta vanhurskaiksi. Jeesus haluaa, että noudattaisimme hänen käskyjään, koska ne ilmaisevat meille hänen tahtonsa ja koska ne ovat meille itsellemmekin parhaaksi. Käskyt on annettu rakkaudesta meihin. Yhteiskuntamme opettaa meitä toteuttamaan itseämme, mutta Jeesus opettaa meitä tekemään sitä, mitä hän pyytää. Hän lähetti Pyhän Hengen meille helluntaina, ja tuli siten asumaan meihin ja taistelemaan yhdessä kanssamme.

Syvenny ajan kanssa päivän tekstiin. Pohdi, mitä Jeesus pyytää sinulta. Hiljenny kuuntelemaan, mitä hän haluaa.

Rukous

Kiitä Jeesusta siitä, että hän antoi meille Pyhän Hengen ja tuli asumaan sinuunkin. Kiitä häntä siitä, että hän haluaa auttaa sinua tekemään hänen tahtonsa mukaan. Pyydä häntä uudistamaan tahtoasi, että olisit halukas tekemään sitä, mitä Jumala haluaa.