Latauspaikka Vara Kevättalvi

VIIKON EVÄS 18.3.2019

Jumala, anna minulle uskoa sinuun, ja auta minua ymmärtämään, mitä usko sinuun merkitsee.

Joh. 12:44-50

44Jeesus huusi kovalla äänellä: »Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. 45Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. 46Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 47Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. 48Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. 49En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.»

Kaikki, mitä Jeesus tekee ja sanoo, on hänen Isänsä määräämää. Usko Jeesukseen merkitsee todellisuudessa uskoa Isään Jumalaan. Uskoa, joka vapauttaa. Ne jotka eivät usko, tulevat tuomituiksi. Heitä ei tuomitse Jeesus, vaan hänen sanansa. Jeesus ei ole tullut tuomitsemaan, vaan vapahtamaan. Hän tarjoaa iankaikkista elämää ihmisille.

Pohdi tuomion ja Jumalan rakkauden suhdetta.

Rukous

Jeesus, auta minua uskomaan sanoihisi ja toimimaan niiden mukaisesti.