Latauspaikka 17

VIIKON EVÄS 5.11.2018

Kiitä Herraa, sillä hän hyvä,
hänen uskollisuutensa pysyy iankaikkisesti.

Joh. 11:8–16

8 Opetuslapset vastustelivat: »Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.» 9 Jeesus sanoi heille: »Päivässä on kaksitoista tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon. 10 Mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee – eihän hänessä itsessään ole valoa.»

11 Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi: »Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet.» 12 Opetuslapset sanoivat: »Herra, jos hän nukkuu, hän paranee.» 13 Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta. 14 Siksi Jeesus sanoi suoraan: »Lasarus on kuollut. 15 Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä: tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen.» 16 Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, sanoi toisille opetuslapsille: »Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä.»

Kaksi kertomusta elämästä ja kuolemasta on nivottu yhteen. Kertomus siitä, miten Jeesus (joka on elämä) kohtaa vastustusta niiden taholta, jotka vaeltavat pimeydessä (kuoleman varjossa), on liitetty kertomukseen Lasaruksen kamppailusta kuoleman ja elämän välillä. Pimeys voitetaan joka rintamalla. Jeesus tuo yltäkylläisen elämän.

Huomaa, miten elämä ja kuolema nivoutuvat toisiinsa.
Huomaa elämän syke, kamppailu ja elämänhalu.
Huomaa, miten suuri kertomus elämästä tekstissä esitetään.

Peilaa omaa elämääsi tähän kertomukseen.

Rukous

Jumala sanoo sinulle: vastassasi on elämä ja kuolema, siunaus ja kirous. Valitse elämä, ja rakasta Herraa, Jumalaasi, tottele häntä äläkä koskaan luovu hänestä.
Mitä vastaat hänelle?