Latauspaikka 21

Viikon eväs 9.10.2017

Jeesus, Jumalan poika. Kiitos, että kuolit ja nousit kuolleista. Anna minun tuntea sinut pelastajanani – ainoana pelastajanani.

Joh. 6:22-27

Seuraavana päivänä väkijoukko oli yhä toisella puolen järveä. Ihmiset olivat nähneet, että siellä oli ollut yksi ainoa vene ja että Jeesus ei ollut noussut siihen yhdessä opetuslasten kanssa vaan nämä olivat lähteneet ilman häntä. Tiberiaasta tuli kuitenkin veneitä lähelle sitä paikkaa, missä Herra oli kiittänyt Jumalaa ja ruokkinut kansan. Nähtyään nyt, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensakaan, ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. 

He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä: ”Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa Ihmisen Poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään.”

 

Jeesus on meidän pelastajamme! Hän on ainoa todellinen tie Jumalan luo. Olkoon tämä tärkein syymme etsiä häntä.

Minkä tähden sinä etsit Jeesusta?

Rukous

Herra, Kiitos valtavasta rakkaudestasi minua kohtaan. Anna minulle halu oppia tuntemaan sinua paremmin, ja auta minua pitämään sinut tärkeimpänä elämässäni joka päivä.