Latauspaikka 8

Viikon eväs 17.4.2017

Rakas Isä. Auta minua ymmärtämään totuus sinusta.

Joh. 4:1-6

”Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän kokosi ympärilleen enemmän opetuslapsia ja kastoi useampia kuin Johannes – tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Silloin hän lähti Juudeasta ja siirtyi takaisin Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta.
Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti.”

 

Jeesus oli myös aivan tavallinen ihminen, joka väsyi kuljettuaan Jerusalemista Sykariin, noin 60 kilometrin matkan. Jeesus oli juutalainen, joka tunsi kaikki juutalaisten säännöt ja perinteet. Yksi  niistä oli se,  ettei pitänyt kulkea uskonnollisesti epäpuhtaina pidettyjen samarialaisten alueen poikki. Jeesus ei välittänyt tästä perinteestä, sillä hän tiesi, että Jumalan suunnitelmaan kuului poikkeaminen Sykarin kaivolla. Jeesus piti Jumalan suunnitelmaa elämässään tärkeämpänä kuin omiaan tai toisten ihmisten suunnitelmia.

Rukous

Herra Jeesus, auta minua tekemään se, mikä on Jumalan suunnitelma minun elämälleni. Uskon, että Jumalalla on parhain ja oikea suunnitelma minullekin, mutta en aina uskalla seurata sitä. Anna anteeksi ja auta minua.