Kirje filippiläisille

Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen ilmeisesti 60-luvun alkupuolella olleessaan vankeudessa Roomassa. Hänellä oli hyvää aikaa kirjoittaa kymmenen vuotta aiemmin perustamalleen seurakunnalle Filippiin. Samalla hän tuli pohtineeksi omaa elämäänsä ja sen päättymistä tavalla, jota emme tunne hänen muista kirjeistään.

Filippi eli Filippoi sijaitsee Pohjois-Kreikassa, nykyisin kahden valtion alueella jaetussa Makedoniassa. Kaupunki oli saanut nimensä Aleksanteri Suuren isän Filippos II:n mukaan 300-luvulla eKr. Sittemmin siitä tehtiin roomalainen eliittikaupunki, jonne asutettiin armeijan veteraaneja eli yli 45-vuotiaita sotilaita eläkepäiviään viettämään. Tarjolla oli kaikkia huvituksia: kylpylää, teatteria, lauhkea ilmasto sekä täydet Rooman kansalaisoikeudet, joita paikallisilla ihmisillä ei ollut. Paavalin ensimmäinen seuraaja Lydiakin oli luksustuotteiden kauppias. Juutalaisia kaupungissa ei juuri asunut, eikä Paavali viittaa kirjeessään lainkaan Vanhaan testamenttiin.

Tutkijat luulivat aiemmin, että Filippiläiskirje on koostettu eri kirjeiden palasista. Antiikin puheopin tuntemus on kuitenkin osoittanut, että se on huolella laadittu kokonaisuus.

Filippiläiskirje pyrkii vahvistamaan lukijoidensa uskoa. Sen käytännöllinen tehtävä on suositella seurakuntalaisille kahta apupastoria, Timoteusta ja Epafroditosta, jotka ovat tulossa paikalle. Lisäksi apostoli kiittää saamastaan lahjasta. Kirje on vahvasti Kristus-keskeinen, ja sillä on sekä käytännöllinen että syvällinen teologinen sisältö. Kirjeen ytimenä on puhutteleva hymni Kristuksen ihmiseksi tulosta, ristille päättyvästä alennustiestä ja sitä seuraavasta korotuksesta. Jeesuksen nimen ihmeellisyys ja hänen jumaluutensa tuodaan esiin ainutlaatuisella tavalla.

Kirjeessään Paavali rohkaisee meitä näkemään, kuinka Kristus on haastavissakin ulkoisissa olosuhteissa todellinen ilomme ja voimamme. Meitä kehotetaan katsomaan Kristukseen joka tilanteessa. Hänessä meidät liitetään taivaalliseen iloon ja rauhaan jo tässä ajassa. Filippiläiskirje on näköala Taivasten valtakunnan todellisuuteen Jumalan lasten elämässä.

Avainjae

Iloitkaa Herrassa!
– Fil. 3:1