Ensimmäinen kirje tessa­lonika­laisille

Tessalonika oli Makedonian maakunnan pääkaupunki. Se sijaitsi Via Egnatian, Vähä-Aasiaa ja Roomaa yhdistävän valtatien, varrella. Hyvän satamansa ansiosta Tessalonika oli tärkeä kauppakeskus.

Paavali vieraili kaupungissa toisella lähetysmatkallaan noin vuonna 50 jKr. Tästä kerrotaan Ap. t. 17:1–9. Kaupungissa oli vaikutusvaltainen juutalaisyhteisö, ja tapansa mukaan Paavali aloitti julistustyönsä synagogasta. Paavalin työn seurauksena kaupunkiin syntyi seurakunta, vaikka Paavali ei voinutkaan juutalaisten kovan vastustuksen vuoksi viipyä kaupungissa pitkään.

Paavali oli ennen 1. Tessalonikalaiskirjeen kirjoittamista lähettänyt Timoteuksen ottamaan selvää Tessalonikan seurakunnan tilasta. Paavalin helpotukseksi ja iloksi Tessalonikan nuori seurakunta oli kestänyt vainot ja uskoi lujasti Jeesukseen. 1. Tessalonikalaiskirje on lähetystyöntekijän lämminhenkinen kirje hengellisille lapsilleen. Kirjeessä on käytännöllisiä ohjeita kasvuun rakkaudessa ja kristityn vaelluksessa sekä maallisen kutsumuksen hoitamisessa. Seurakunnan ajankohtaisena keskustelun aiheena oli Jeesuksen takaisin tuleminen ja se, miten käy uskoville, jotka ovat ehtineet jo kuolla ennen Jeesuksen paluuta.

Ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä pidetään varsin yleisesti Paavalin vanhimpana säilyneenä kirjeenä. kirjoittamisajankohdaksi on arvioitu vuoden 50 tuntumaa. Apostolien tekojen kohdassa 18:5 Makedoniasta saapuneet Timoteus ja Silas kohtasivat Paavalin Korintissa. Kirje onkin todennäköisesti kirjoitettu Korintissa, vaikkei kirjoituspaikkaa kirjeessä mainitakaan.

Avainjae

Kristus on kuollut puolestamme,
jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan,
olimmepa valveilla tai kuoleman unessa.
– 1. Tess. 5:10