Latauspaikka 11

VIIKON EVÄS 8.7.2019

Jumala, tee sanasi eläväksi minulle, niin etten vain lue vaan kannan hedelmää lukemani mukaan. Anna voimasi virrata minuun, niin että kasvan ja tulen kypsemmäksi opetuslapseksi.

Joh. 15:1-4

1»Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. 2Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. 3Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.4Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa.

Oksat, jotka eivät kanna hedelmää, vievät turhaan voimaa rungosta. Jumala hakkaa pois nämä oksat, jotta ne eivät ime voimaa muilta oksilta. Me saatamme ajatella, että yhdistämällä voimamme toisten kanssa kannamme enemmän hedelmää. Jeesus kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että kukaan, joka ei saa voimaansa Jeesukselta, ei voi kantaa hedelmää.

Mitä merkitsee, että Jumala karsii oksia? Millä elämäsi alueilla Jumalan pitää puhdistaa sinua, että kantaisit paremmin hedelmää?

Rukous

Jeesus, anna anteeksi, että usein unohdan, että en voi kantaa hedelmää ellen saa voimaa sinulta. Jumala, puhdista minut, vaikka se tekisi kipeää. Haluan, että voimasi virtaa minuun paremmin. Jumala, puhdista koko kirkkosi, jotta se kantaa paljon hedelmää ja sato tulee runsaaksi.