Latauspaikka 24

Viikon eväs 27.11.2017

Jumala, kosketa minua, jotta tiedän, että olet lähellä. Puhu minulle, jotta uskallan luottaa sanaasi. Ota minua kädestä ja kulje kanssani, jotta pysyisin sinun tielläsi.

Joh. 6:56-59

Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.” Näin Jeesuspuhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa. 

 

Jeesus puhui juutalaisille, jotka tunsivat Vanhan Testamentin ja kansansa historian. He tiesivät, miten Jumala oli ruokkinut päivittäin israelilaisia mannalla erämaassa. Samoin Jeesus ruokkii meitä itsellään joka päivä. Sana, joka tuli lihaksi, elävä vesi, elämä, leipä ja viini – elämme hänen voimastaan.

Millä elämäsi alueella kaipaat erityisesti Jeesuksen voimaa?

Rukous

”Sinun käsiisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala.” Ps. 31:6