Ruutin kirja

Ruutin kirjan tapahtumat sijoittuvat tuomarien aikaan. Sen tarkemmin tapahtumien ajankohtaa ei määritellä. Kirjan lopusta käy kuitenkin selville, että Ruutista tuli kuningas Daavidin isoisoäiti. Tapahtumat sijoittuvat siis aikaan kolme sukupolvea ennen Daavidia.

Kirja on kirjoitettu myöhemmin kuin tapahtumat, joista se kertoo. Tämä käy ilmi jakeen 4:7 sanoista ”Israelissa oli entisaikaan tapana”, kun selitetään erikoista tapaa riisua sandaali jalasta omaisuuden lunastamisen merkiksi. Tämä tapa ei siis ollut käytössä enää kirjan kirjoitusajankohtana ja se täytyi selittää lukijoille. Kirja on kirjoitettu aikaisintaan Daavidin aikana. (Perimätiedon mukaan kirja on Samuelin kirjoittama).

Tuomarien kirjaa lukiessa selviää, että tuo ajanjakso, johon Ruutin kirjakin sijoittuu, oli varsin synkkää aikaa Israelin historiassa. Kerta toisensa jälkeen kansa luopui Herrasta, jonka seurauksena Jumala antoi sen joutua pakanakansojen käsiin. Esim. Gideonin kutsumisen aikaan kärsittiin nälkää, koska Herra oli jättänyt israelilaiset midianilaisten armoille (Tuom. 6). Johtuiko Ruutin kirjan alussa kuvattu nälänhätä katovuosista vai vihollisten hyökkäyksistä? Emme tiedä.

Keskellä muuten varsin pimeää aikaa Ruutin kirja loistaa kuin kirkas lamppu. Kun Tuomarien kirjassa kerrotaan israelilaisten Jumalasta luopumisesta, Ruutin kirja kertoo pakananaisen vahvasta sitoutumisesta Israelin Jumalaan. Väkivallan, raakuuksien ja siveettömyyden asemasta kerrotaan rakkaudesta ja uskollisuudesta. Ruutin kirja kertoo myös Jumalan johdatuksesta tavallisten ihmisten elämässä. Ruutin kirjaa luetaan nykyisin juutalaisten keskuudessa Shavuot- eli elonkorjuujuhlan (leikkuujuhlan) yhteydessä, meidän helluntaimme aikoihin, seitsemän viikkoa pääsiäisen jälkeen. Silloin ylistetään Ruutin kauneutta ja uskollisuutta.

Ruut ja Boas on mainittu Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen sukuluettelossa. Ruutista tuli siis, paitsi kuningas Daavidin isosisoäiti, myös Jeesuksen esiäiti. Ennen kaikkea Ruutin kirja kertoo lunastuksesta. Boas on Raamatun ainoa selkeä esimerkki sukulunastajasta ja näin myös selkeä Jeesuksen ennakkokuva.

Avainjae

Ota minut suojaasi,
olethan perheemme lunastaja.
– Ruut. 3:9